Senior Informatie Analist

Vervuld

Functie omschrijving

De informatie analist werkt binnen een team van business analisten, informatie analisten, ontwikkelaars en testers. Binnen het team ben je (mede)verantwoordelijk voor het inventariseren, analyseren en afstemmen van de gewenste stuur- en verantwoordingsinformatie die nodig is voor de klanten van het team. Je stelt business- en user requirements op en maakt op basis hiervan ontwerpen, waarbij de veranderende organisatie vraagt om deze continu bij te stellen en te herijken. Als informatie analist werk je op het snijvlak van de business en het datawarehouse team. Je werkt altijd projectmatig en conform de vooraf gedefinieerde datawarehouse architectuur.

De afdeling Financiën en Business Informatie (FBI) is een afdeling waarin alle onderdelen van de financiële functie bij elkaar zijn gebracht. Onze ambitie is om de businesspartner van de IND te zijn. Om dat doel te bereiken gaan we de komende jaren onze toegevoegde waarde verbeteren en bouwen we aan een stevig financieel fundament. Dat betekent dat we samen met de business de (financiële) sturing gaan verbeteren door proactief en met kennis van zaken mee te denken, bijvoorbeeld over een efficiëntere inrichting van klantprocessen, handhaving en risicogericht sturen. Dit is ook nodig in een context waarin sprake is van afnemende middelen enerzijds en een continue vraag om kwaliteitsverbetering anderzijds.

De afdeling kent vijf teams: Inkoop Servicedesk, Business Informatie Centrum, Concern, Control en Verbijzonderde Interne Controle en Innovatie.

• Je vertaalt de requirements naar een ontwerp op basis waarvan de ETL-ers en rapportagebouwers gaan ontwikkelen. Je houdt inhoudelijke de regie over de bouw van het ontwerp;

• Je draagt zorg voor de doorontwikkeling en het beheer van de verschillende data modellen. Je bent in staat om ingewikkelde informatieconcepten te interpreteren en te vertalen naar overdraagbare concepten en constructies;

• Je draagt zorg voor de ontwikkeling van de informatievoorziening en bent (mede) verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de datavault en datamart omgeving;

• Je levert adviezen over en analyseert de informatiebehoefte van de klant. Om de behoefte vast te stellen ben je in staat om verschillende methodes te gebruiken, zoals het organiseren van creatieve workshops en stakeholderanalyses. Ook ondersteun je de klant bij cijfermatige analyses;

• Voor grotere trajecten treedt je op als intermediair tussen de business analist en de bouwers. Bij kleinere trajecten voer je zelf de business analyse uit en voer je hierover het gesprek met de klant;

• Je levert inhoudelijke bijdragen aan testtrajecten en stelt samen met de klant acceptatiecriteria op;

• Je levert adviezen en concrete voorstellen met betrekking tot architectuur kaders en richtlijnen;

• Je voert collegiale reviews uit en levert een inhoudelijke bijdrage bij de totstandkoming van ontwerpen van andere collega’s en bewaakt dat deze in lijn zijn met de kaders en richtlijnen;

• Je voert bron analyses, quick scans en impact analyses uit;

• Je bent in staat om o.b.v. verschillende bronnen datasets samen te stellen ten behoeve van een POC (proof of concept).

Resultaatgebieden

• Meedraaien als teamlid in een of meerdere Scrum ontwikkelteams van BIC

• Opstellen business- en user requirements

• Uitvoeren bronanalyses

• Ontwerp en beheer datamodellen (datavault en datamart)

• Afstemmen ontwerpen met collega’s

• Bewaken van kaders en richtlijnen

• Testen van ontwikkelde datamodellen

• Uitvoeren van quick scans en impact analyses

•Opstellen front-end ontwerpen

Functie eisen

Functie eisen:

  • Je hebt minimaal een afgeronde HBO/WO-opleiding
  • Minimaal 5 jaar relevante ervaring in een business intelligence werkomgeving
  • Ervaring in het zelfstandig ontwerpen van dimensionele modellen (Kimball) 5 jaar
  • Ervaring in het zelfstandig ontwerpen van datavault modellen 5 jaar
  • Ervaring met SQL 5 jaar
  • Ervaring met Agile/scrum
  • Ervaring met het werken met POC’s
  • Ervaring met het werken conform het kwadrantenmodel van Damhof
  • Ervaring met het opstellen van kaders en richtlijnen
  • Ervaring met process mining, simulatie- en voorspelmodellen is een pré

Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (puntsgewijs en verwijzend naar het cv) worden in behandeling genomen. Voor meer achtergrondinformatie kunt u telefonisch contact opnemen met de recruiter.

Overige informatie

verige informatie:

Locatie: Den Haag/online

Start: 2 september 2021, 36 uur per week

Einddatum: 31 december 2021, met optie tot verlenging.
Recruiter voor deze rol: Satenik Harutyunyan 06 533 886 36, recruiterSH@itaq.nl

Publicatiedatum

13.08.2021

Meer details
Match criteria
ItaQ Interim Professionals B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Kijk voor meer informatie op: www.itaq.nl/privacy.html