Projectmanager Implementatie FileNet

Vervuld

Functie omschrijving

Opdrachtgever Het RVB harmoniseert de bedrijfsspecifieke processen en systemen onder andere in het programma Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen (HARP). Doel hiervan is om voor het RVB vanuit de oude situatie met vier proces- en applicatielandschappen, een processtructuur in te richten die integraal ondersteund wordt met een passend applicatielandschap dat onder Enterprise architectuur wordt ingericht. Documentmanagement gerelateerde onderwerpen, waaronder de implementatie van FileNet (zaakgericht informatiesysteem) in de geharmoniseerde processen, zijn vooralsnog ondergebracht in het Programma Digitaal Documenteren, maar worden nu in het programma HARP ondergebracht.

Visie Het RVB maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid, en heeft daarbinnen een aantal specifieke taken op vastgoed gebied. Daarom maakt het RVB maximaal gebruik van de voorzieningen die vanuit DG-OBR Rijksbreed geleverd worden aan de Rijksonderdelen, zoals is opgedragen door de ministerraad met de vaststelling van de Hervormingsagenda Rijksdienst. RVB betrekt alle ICT diensten van het SSC-ICT die niet specifiek voor ondersteuning van de vastgoed processen zijn ingericht. Voor de vastgoed specifieke diensten wordt een ‘leveringsketen’ ontwikkeld waarin SSC-ICT de beschikbaarstelling van de ICT voorzieningen levert, en het RVB de proces specifieke configuraties beheert. Hiermee kan het RVB haar eigen verantwoordelijkheid voor het voortbrengingsproces in het vastgoed domein van de rijksoverheid borgen. Bij het inrichten van de vastgoed gerelateerde ICT systemen voor het RVB zijn de RVB processen en de bruikbaarheid van de toepassingen richtinggevend. Project Het programma Harmonisatie Applicaties en RijksvastgoedProcessen (HARP) leverde in de periode vanaf juli 2017 middels diverse livegangen geharmoniseerde applicaties, gegevensverzamelingen en processen voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op. Na afronding van het programma HARP beschikt het RVB over 1 integrale bedrijfsprocesstructuur die ondersteund wordt door 1 integraal applicatielandschap waarin alle vastgoedgerelateerde applicaties in onderlinge samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessen maximaal ondersteunen. Vooralsnog vond de implementatie van het IBM zaaksysteem FileNet in de geharmoniseerde processen plaats in het programma Digitaal Documenteren. Dit wordt echter nu onder de directe aansturing van het programma HARP gebracht, waardoor de voorliggende behoeftestelling ontstaat. FileNet maakt onderdeel uit van het geharmoniseerde applicatielandschap van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en is een belangrijke pijler binnen het primaire proces van het RVB. Opdrachtomschrijving Binnen het programma HARP geef je leiding aan het projectteam Implementatie FileNet waarbij je zorgdraagt voor de implementatie van FileNet binnen de vernieuwde procesketen. Daarnaast vervul je vanuit het programma een brugfunctie tussen het RijksVastgoedBedrijf, het ministerie van JenV en SSC-ICT.

Opdrachtseisen De kandidaat beschikt over een WO werk- en denkniveau (Technische Universiteit of gelijksoortig), en heeft ervaring binnen de rijksoverheid. Competenties en vaardigheden

• Teamplayer

• Sterke organisator

• Gevoel voor sociale verhoudingen

• Omgevingsbewust

• Doorzetter

• Zelfstandig en zelfsturend

• Creatief in oplossingen

• Transparant

Eisen & wensen Aanbiedingen van kandidaten worden beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt de kandidaat niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarna wordt er beoordeeld op diverse wensen. In de aanbieding van de kandidaten moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden.

Functie eisen

Nr Eis Score

1 Kandidaat beschikt over een WO werk- en denkniveau (Technische Universiteit of gelijksoortig). Voldoet / Voldoet niet

2 Kandidaat heeft minimaal 7 jaar ervaring als projectmanager. Voldoet / Voldoet niet

3 Kandidaat beschikt over ervaring bij grote overheids (uitvoerings) organisaties. Voldoet / Voldoet niet Nr

Wens Score

1 Mate van ervaring met het inhoudelijk managen van IT Ketens.

2 Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met de realisatie en implementatie van (documentaire) informatiesystemen in complexe organisaties.

3 Mate van ervaring in het vanuit architectuur, in samenhang implementeren van een systeem binnen een keten.

4 Mate waarin de kandidaat over bovengenoemde competenties en vaardigheden beschikt. Dit dient middels concrete voorbeelden duidelijk te blijken uit de aanbieding, de motivatie en tijdens het sollicitatiegesprek.

5 Uurtarief: (laagste tarief / aangeboden tarief ) * maximale prijsscore.

Publicatiedatum

30.04.2020

Meer details
Adres
Korte voorhout 7 , Den Haag
Match criteria
ItaQ Interim Professionals B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Kijk voor meer informatie op: www.itaq.nl/privacy.html