Projectleider

Vervuld

Functie omschrijving

Als projectleider Wet open overheid (Woo) ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en van de implementatie van de Wet open overheid bij Agentschap Telecom. Het doel van de wet is overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De wet wil bereiken dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Met de Woo is alle beleidsinformatie direct en actief, openbare informatie. Onder het project Woo vallen meerdere deelprojecten zoals de uitvoering van een impactanalyse, het opstellen van meerjarenplan Wet open overheid. Daarnaast behoort het opstellen van een implementatieplan en daarmee de uitvoering van de implementatie-activiteiten tot de resultaten van de opdracht. Je takenpakket is gericht op de planning, bewaking, coördinatie en deels uitvoering van activiteiten die leiden tot het behalen van de doelen en resultaten binnen het project.

Tijdens de looptijd van het project onderhoud je contacten met alle belangrijke stakeholders binnen Agentschap Telecom, relevante ketenpartners (waaronder Dictu) en andere organisaties in o.a. het domein van open data, archief en IT. Daarnaast zoek je zelfstandig en actief de verbinding tussen het project en andere (deel)projecten binnen AT.

Dit geldt voor de projecten zoals Gegevensmanagement, Implementatie BIO , Actieve Openbaarheid, Digitale Archieven op orde maar ook met innovatieve ontwikkelingen. Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

• Plant en bewaakt de uitvoering van de werkzaamheden binnen de kaders van het project;

• Draagt zorg voor rapportage over voortgang, besteding van (financiële) middelen en beslismomenten;

• Stemt af met bij het project betrokken partijen zowel binnen Agentschap Telecom, diensten van EZK als daarbuiten;

• Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;

• Onderhoudt een relatienetwerk bij Agentschap Telecom maar ook bij relevante ketenpartners binnen het domein van open data, archivering en IT;

• Initieert en bevordert samenwerking met stakeholders;

• Bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden;

• Creëert draagvlak voor het project;

• Zorgt voor verbinding met doelen van andere projecten/programma’s binnen Agentschap Telecom op het gebied van open data, archivering en (wettelijke) ontwikkelingen.

Functie eisen

  • WO-werk- en denkniveau, in de richting van bestuurskunde, informatiekunde, rechten of soortgelijk.
  • Aantoonbare ervaring als senior adviseur/projectleider in projecten gericht op de ondersteuning bij het implementeren van wettelijke initiatieven op het gebied van dienstverlening of informatiekundige onderwerpen 5 jaar;
  • Aantoonbare ervaring in het werken bij de rijksoverheid als adviseur of projectleider in projecten op het snijvlak van informatievoorziening, open data, digitale archivering 5 jaar;
  • Meerjarige ervaring (opgedaan in de afgelopen 3 jaar) op het gebied van realisatie van oplossingen in complexe veranderingen gericht op informatievoorziening binnen de Rijksoverheid 3 jaar;
  • Ruime ervaring in een coördinerend rol/functie met het aansturen van professionalsvoor het bereiken van concrete resultaten. Ruime kennis van de dienstverlenings- en besluitvormingsprocessen binnen de Rijksoverheid

Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (puntsgewijs en verwijzend naar het cv) worden in behandeling genomen. Voor meer achtergrondinformatie kunt u telefonisch contact opnemen met de recruiter.

Overige informatie

Locatie: Thuis/ Amersfoort/Groningen

Start: 19 april 2021, per direct 36 uur per week

Einddatum: 19 oktober 2021, met optie tot verlenging
Recruiter voor deze rol: Satenik Harutyunyan 06 533 886 36, recruiterSH@itaq.nl

Uitgebreide informatie

Meer details
Match criteria
ItaQ Interim Professionals B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Kijk voor meer informatie op: www.itaq.nl/privacy.html