Business Analist

Vervuld

Functie omschrijving Business Analist

Binnen alle programma’s is er de behoefte om de programma-administratie verder te professionaliseren. Dat omvat het verder op orde brengen van de programma-administratie. Hieronder wordt verstaan o.a. het opzetten en beheren van de nodige registers en logs, zoals een risicoregister, issueregister, opvolgingsregister. Daarnaast het introduceren van professionele standaarden binnen het programma en het verbeteren van overzichten t.b.v. sturing. Ook is behoefte aan assistentie bij het opstellen en actualiseren van documentatie voor de mijlpalenplanning en voortgangsbewaking.

Een van de programma’s is eID, die als doel heeft het realiseren van een hoger veiligheidsniveau in de toegang tot digitale dienstverlening van (semi)overheid, waarmee een hoger niveau van informatiebeveiliging en privacybescherming wordt gerealiseerd. Hiertoe wordt een stelsel ingericht en in werking gesteld waarbinnen voor personen de keuzemogelijkheid bestaat om in het verkeer met de (semi)overheid verschillende elektronische identificatiemiddelen op een hoger betrouwbaarheidsniveau te gebruiken, zowel publieke als één of meerdere private middelen. Vanuit dit programma zijn enkele oplossingen technisch gezien reeds ontwikkeld waarmee eindgebruikers op niveau substantieel en hoog kunnen inloggen. Voor de toetsing zijn diverse pilots uitgevoerd. In samenwerking met departementen, uitvoeringsorganisaties en leveranciers wordt door de opdrachtgever gewerkt aan het realiseren van toegang tot de digitale overheid op hogere betrouwbaarheidsniveaus. Op het domein Digitale Toegang worden de nodige activiteiten verricht vanuit programma’s en going concern van DigiD, eID, eHerkenning, eIDAS en Machtigen.

Benodigde vaardigheden Business Analist:

• Specificeren, prioriteren, verifiëren en valideren van functionele wensen en eisen (requirements) en het vertalen hiervan naar efficiënte oplossingen proces en IT gerelateerd;

• Analyseren van organisatiebehoeften en, waar relevant, voorbereiden van verbeteringen voor bestaande processen;

• Signaleren van risico's, knelpunten en afwijkingen en zo nodig adviseren van het management om deze te weg te nemen;

• Bewaken en beheren van requirements tijdens projecten voorafgaand aan het overdragen naar de beheer organisatie;

• Opstellen van een business case van de voorgestelde oplossingen;

• Optreden als klankbord voor de leden van het programma, leveranciers en/of dienstverleners;

• Begeleiden en coördineren van analyses ten behoeve van voorgenomen veranderingen en ontwikkelingen;

• Opstellen en bijhouden van planningen voor de uit te voeren werkzaamheden;

• Ontwerpen en uitvoeren van functionele, (keten)test en acceptatie trajecten voor opgeleverde producten en/of diensten;

• Ondersteunen bij communicatie activiteiten waar domein specifieke kennis voor vereist is;

• Documenteren van oplossingen door middel van functionele ontwerpen:

Competenties:

Analytisch sterk, integer, strategisch inzicht, innovatief, systeemdenken, besluitvorming, ondernemend en in staat zijn om het in het oog hebben en houden van de maatschappelijke doelen vorm te geven en te bewaken.

Functie eisen Business Analist

 • Kennis van stelsels is belangrijk. Kennis van minimaal één (bij voorkeur meer) van de volgende stelsel gerelateerde onderdelen is een pré:
 • Governance
 • Toelaten en Toezicht
 • Beheer
 • Pricing en doorbelasting/facturatie
 • Fraude en misbruik, herstelvermogen;

 • Relevante en specifieke kennis, recent opgedaan, van digitalisering van dienstverlening, bij voorkeur opgedaan bij overheidsdienstverleners;
 • Ervaring met uitvoeren van business analyse rollen in een overheid omgeving;
 • Kennis van identificatie- en/of authenticatieprocessen;
 • Belangrijk is het hebben van gevoel voor de politieke context en het vinden van de wegen in processen die meerdere instanties, ministeries, bedrijven en burgers raken. Kortom, in staat om van buiten naar binnen te blijven denken;
 • HBO werk- en denkniveau of hoger;
 • Minimaal 5 jaar recente en relevante werkervaring.

Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (puntsgewijs en verwijzend naar het cv) worden in behandeling genomen. Voor meer achtergrondinformatie kunt u telefonisch contact opnemen met de recruiter.

Overige informatie Business Analist

Locatie: Den Haag

Start: 1 oktober, 36 uur per week

Einddatum: 30 september 2021, met optie tot verlenging
Recruiter voor deze rol: Satenik Harutyunyan 06 533 886 36, recruiterSH@itaq.nl

Attentie:
Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces.

Meer details
Match criteria
Functie
 • Analist Business / Informatie
Branche
 • Overheid (Rijk / Ministeries)
Dienstverband
 • Freelance
 • Interim
Diploma's / Certificeringen
 • HBO
ItaQ Interim Professionals B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Kijk voor meer informatie op: www.itaq.nl/privacy.html