Strategisch Adviseur(s)

Vervuld

Functie omschrijving Strategisch Adviseur

Omschrijving en doel van de functie:

Verantwoordelijk voor de realisatie van zowel top-down als bottom-up beleid ten behoeve van de kwalitatief correcte en versnelde uitvoering van de versterkingsoperatie op gebouwen, zowel woningen als niet-woningen. Heeft daarin deels een coördinerende en deels een adviserende rol richting externe- en interne partijen. Vertaalt strategisch beleid naar uitvoeringsmogelijkheden en brengt de consequenties hier in beeld.

Plaats in de organisatie:

De Strategisch Adviseur behoort tot de afdeling Sectorale programma’s & Innovatie en wordt

hiërarchisch en functioneel aangestuurd door één van de teamleiders binnen de afdeling. De

Strategisch Adviseur is gekoppeld aan één of meerdere beleidsvelden en heeft hierin een

coördinerende en adviserende rol.

Activiteiten:

 • Vertaalt ontwikkelingen binnen de politiek, regionaal bestuur, de samenleving naar concreet beleid en uitvoering door de organisatie op relevante beleidsthema’s.
 • Vertaalt specifieke behoeftes van de organisatie naar concrete besluitvormingstukken voor de politiek, het regionaal bestuur en samenwerkingsverbanden.
 • Voert regie in de totstandkoming van beleid op één of meerdere beleidsthema’s. Coördineert de samenwerking en besluitvorming in sectorale, regionale en/of maatschappelijke samenwerkingsverbanden. Draagt hierin zorg voor draagvlak bij alle betrokken partijen.
 • Stelt strategisch beleid op voor één of meerdere thema’s en zorgt voor een integrale afstemming met de overige thema’s. Stemt hiervoor af met interne afdelingen en externe stakeholders.
 • Coördineert en adviseert in beleidsvorming op specifieke beleidsthema’s.
 • Signaleert kansen en risico’s voor beleidsthema’s en ontwikkelt verbetering en/ of vernieuwingen in het beleid.
 • Monitort de uitvoering van opgesteld beleid en adviseert hierin betrokkenen.
 • Geeft vanuit eigen expertise advies en ondersteuning aan het management.
 • Participeert in projecten en programma’s op het eigen beleidsthema’s.

Functie eisen Strategisch Adviseur

Ten aanzien van de genoten opleiding en de (werk-) ervaring gelden de volgende eisen:

 • WO Werk- en denkniveau
 • Meerdere jaren ervaring in complexe advies op- en in de uitvoering van bestuursrechtelijke trajecten.
 • Aantoonbare ervaring in een projectomgeving en een projectteam en daarin aantoonbaar succesvol.
 • Aantoonbaar inzicht in projectmanagement en programmamanagement.
 • Aantoonbare ervaring bij een soortgelijke organisatie in de laatste 5 jaar.


De medewerker heeft daarnaast kennis van en inzicht in:

 • Inhoudelijke kennis van één of meerdere beleidsthema’s van de organisatie en/of lokale opdrachtgevers.
 • De verschillende relevante partijen van één of meerdere beleidsthema’s.
 • Politiek- en bestuursrechtelijke procedures.

De medewerker beschikt over de volgende competenties:

 • Analyseren
 • Flexibiliteit
 • Integriteit
 • Netwerken
 • Organisatiesensitiviteit en bestuurlijke sensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Reflecteren op eigen handelen
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken

Overige informatie Strategisch Adviseur

Achtergrond opdracht:

Afdeling Sectorale Programma’s & Innovatie:

De afdeling bestaat uit twee teams. Team Sectorale Programma’s is verantwoordelijk voor het opstellen en mede realiseren van bijzondere programma’s en projecten vanwege hun speciale onderwerp of wijze van financiering. Scholen en dorpshuizen bijvoorbeeld of zorginstellingen, erfgoed en boerderijen.

Team Innovatie & Versnelling:

Team Innovaties & Versnelling ontwikkelt vernieuwingen die het primaire proces moeten

bespoedigen.

Let op: Alleen sollicitaties met een motivatie per gestelde functie eis (hoeveel jaar ervaring en verwijzend naar het CV) worden in behandeling genomen.

Overige informatie:

Locatie: Groningen
Start: 1-8-2020, 24 uur per week (flexibel in te zetten, beschikbaarheid kandidaat graag duidelijk aangeven)

Einddatum: 31-1-2021
Recruiter: Greg Haime, recruiterGH@itaq.nl, 0610561192

Attentie:

Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces.

Medewerkers
Meer details
Match criteria
Functie
 • Adviseur / Consultant
Expertise Detail
 • Adviseur
Branche
 • Overheid (Rijk / Ministeries)
Dienstverband
 • Freelance
 • Interim
Diploma's / Certificeringen
 • WO / MBA
ItaQ Interim Professionals B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Kijk voor meer informatie op: www.itaq.nl/privacy.html