Security Officer renovatie Binnenhof

Vervuld

Functie omschrijving

Functieomschrijving:

IB&P is een continu verbeterproces. Het kent vele facetten op organisatie, proces, logisch- en

technisch niveau. Een security officer is in staat voor IB&P de samenhang, het belang en de impact

voor de bedrijfsdoelen van deze facetten te bepalen en dit voor de business stakeholders

inzichtelijk te maken.

Taken:

 • Opstellen van risicoanalyses, het inschatten van mogelijke schade en/of dreigingen en

advies uitbrengen over passende maatregelen en/of restrisico’s.

 • Kwalificeren- en kwantificeren van risico’s in bedrijfsprocessen en het adviseren over de

meest geschikte maatregelen, binnen de gestelde kaders en beleid.

 • Bestaande IV-processen en oplossingen onderzoeken zodat verbeteringen/innovaties

bepaald kunnen worden en het opstellen van aanbevelingen hiervoor.

 • Het onderzoeken van inbreuken op de beveiliging, nemen van correctiemaatregelen en

bewaken van de opvolging.

 • Opzetten van en adviseren over plan-do-check in werkprocessen.
 • In gezamenlijkheid met collega’s opstellen van beleid, richtlijnen en uitvoeringsplannen.
 • Organiseren en borgen van de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van

gegevens die zijn opgeslagen in de informatiesystemen.

 • Het verhogen van de zelfredzaamheid van RVB op het gebied van IB&P door bij te dragen

aan de IB&P-kennisbank en deze kennis om te vormen tot pragmatische hulpmiddelen.

 • Bevorderen van bewustwording bij stakeholders t.a.v. van risico’s en geldende

beheersmaatregelen.

Competenties en vaardigheden

 • Risicoanalyse opstellen, hieruit adviezen vormen en deze overtuigend presenteren.
 • Het gebruik maken van specifieke kennis, externe standaarden en best practices.
 • Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden en hiernaar handelen.
 • Adequaat kunnen omgaan met gevoelige gegevens.
 • Optimaal afstemmen van activiteiten en resources.
 • Verantwoording nemen voor de eigen activiteiten.
 • Werken binnen de vastgestelde randvoorwaarden.
 • Begrijpen en toepassen van PDCA en volwassenheidsniveaus in processen.

Functie eisen

Functie-eisen (knock-out):

 • Kandidaat beschikt over een diploma op HBO niveau, aangevuld met certificering CISSP en/of CISM en/of CRISC;
 • Kandidaat heeft minimaal 4 jaar ervaring in informatiebeveiliging;
 • Kandidaat beschikt over toegepaste kennis van ISO 27001 en/of BIO;
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op het gebied van advies en toetsing van informatiebeveiliging;
 • Kandidaat beschikt over VGB-B of is bereid mee te werken aan een veiligheidsonderzoek.

Functie Wensen:

 • Mate waarin de kandidaat over relevante competenties en adviesvaardigheden beschikt. Dit dient middels concrete voorbeelden duidelijk te blijken uit de aanbieding, de motivatie en/of tijdens het interview;
 • Affiniteit met Privacy;
 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van ISO 27001/BIO.

Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (puntsgewijs en verwijzend naar het cv) worden in behandeling genomen. Voor meer achtergrondinformatie kunt u telefonisch contact opnemen met de recruiter.

Overige informatie

Overige informatie:
Locatie: Den Haag

Start: 09-08-2021, 36 uur per week

Einddatum: 08-08-2022, met optie tot verlenging

Recruiter: Nitesh Bhoep, 06-47180874, recruiterNB@itaq.nl

Attentie:

Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces.

Privacy:

Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren.

Reageren:

Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterNB@itaq.nl de volgende gegevens:

1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto);
2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel;
3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);
4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties.

Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden.

Wie zijn wij?

ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in detachering van ICT- en Interim Management professionals. Klanten noemen ons de Trusted Advisor, omdat wij hen echt adviseren en altijd positief verrassen.

ItaQ is actief in het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisaties in algemeen management en/of ICT-management op hoog niveau (Directeur, Afdelingshoofd, DG, CIO, CTO, etc.) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project- en programmamanagers, business analisten, CISO’s, sr. ontwikkelaars, etc.). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring.

We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen aanbieden aan het bedrijfsleven en de overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.

Publicatiedatum

23.07.2021

Medewerkers
Meer details
Match criteria
ItaQ Interim Professionals B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Kijk voor meer informatie op: www.itaq.nl/privacy.html