Scrummaster

Vervuld

Functie omschrijving

Het ondersteunen van de uitvoering van het agile scrumproces ten behoeve van de ontwikkeling en oplevering van bijbehorende resultaten en participatie in periodieke KOOP-kennissessies voor Scrum proces of een ander relevant kennisdomein.

Taken en verantwoordelijkheden:

a. Beheersbaar scrumproces.

 • Het gaat er hierbij om dat de agile scrum processen aantoonbaar zijn ingericht en dat een verbeterproces voor de uitvoering aantoonbaar is ingericht en goed functioneert. Dat wil zeggen een proces waarbij continue aanpassing en ontwikkeling onderdeel zijn van het scrumproces.

b. Inbedding van het scrumproces in het SAFE proces van KOOP

 • Tweewekelijkse teamevaluatie van het scrumproces op basis van criteria die door de Product Owner en het team worden vastgesteld. De resultaten en verbeteracties worden vastgelegd. Monitoring op de uitvoering van de verbeteracties vindt minimaal wekelijks plaats.
 • Opstellen van team “health” rapportages

c. Scrum meetings faciliteren gericht op het halen van de door de teams gestelde doelen. Het gaat hierbij om het opstellen van verbetervoorstellen; het aantoonbaar realiseren van de verbeterdoelen; het (doen) oplossen van impediments (zaken die de effectiviteit van het team negatief beïnvloeden).

 • Vast ritme van alle scrum meetings.
 • Bereiken van een stabiele en voorspelbare velocity.
 • Alle benodigde faciliteiten zijn aanwezig: zaalruimte, scrum board, TFS.
 • Backlog is up-to-date. Dat wil zeggen: backlog is geprioriteerd; features zijn gesized (minimaal twee program increments vooruit); user stories voor de onderhanden sprint zijn gerefined.
 • Stand van zaken van de impediments is in beeld.

d. Per kwartaal een (voortschrijdende) prognose van de backlog op basis van sizing van features.

 • Aan het einde van een program increment wordt er een voortschrijdende prognose van de backlog gemaakt.

e. Per sprint voldoende workload voor het team (=aantal story points dat het team kan wegwerken) op basis van sizing van user stories en zorgen voor commitment van het team voor het behalen van de teamresultaten.

 • Per sprint is er commitment binnen het team over de workload en over de te behalen sprintdoelen.

f. Permanent inzicht in impediments op basis van acties waaraan wordt gewerkt.

 • Bij de start van elke sprint zijn er geen impediments!

g. De Scrum Master levert een proactieve bijdrage aan het toetsen, opstellen en meedenken over KOOP-brede SAFe werkwijze. Dit gebeurt onder regie van een KOOP proceseigenaar. Hieruit kunnen tevens concrete werkzaamheden volgen (bijvoorbeeld opstellen van een procesbeschrijving voor het maken van globale schattingen binnen een Agile omgeving) die de kandidaat buiten de sprints om levert. Met de product owner worden in dit geval afspraken gemaakt over de gevolgen.

 • Aanwezigheid en participatie bij KOOP kennissessie.
 • Verbinding (linking pin) tussen de KOOP brede richtlijnen en het voldoen aan deze richtlijnen binnen het Scrum team

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal WO werk- en denkniveau
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring als Scrum master of soortgelijke rollen inclusief hands-on projectervaring in complexe projecten en kennisdomeinen
 • Kandidaat heeft aantoonbaar een Scrum certificaat behaald: C ertified Scrum Master (CSM) of Professional Scrum Master Level I (PSMI) of vergelijkbaar

Wens

 • Mate waarin de kandidaat kennis/ervaring heeft met; Agile Management tools zoals TFS en Jira
 • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het uitvoeren van projecten binnen bestuurlijk complexe en multi-stakeholder omgevingen en projecten binnen een complex systeemlandschap met veel afhankelijkheden
 • Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever en werken in een Agile/Scrum beheer- en ontwikkelteam.(toetsbaar in motivatiebrief/CV en/of mogelijk gesprek)

Overige informatie

Locatie: Den Haag, thuiswerken

Start: 3 januari, 36 uur per week

Einddatum: 3 januari, 2023, met optie tot verlenging

Recruiter: Vincent Plichta, recruiterVP@itaq.nl, +31 (0)6 10561041

Publicatiedatum

17.11.2021

Meer details
Match criteria
Functie
 • Product Owner / Scrum Master
ItaQ Interim Professionals B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Kijk voor meer informatie op: www.itaq.nl/privacy.html