QA/QC Officer

Nieuw

Functie omschrijving QA/QC Officer

Binnen het programma is behoefte aan versterking op het gebied van Quality Assurance en Quality Control (QA/QC). In je rol als QA/QC-officer ondersteun je primair de programmadirecteur en ben je onderdeel van het transitie programma management office. Het verder ontwikkelen en inrichten van het QA/QC-beleid, de QA/QC-sturing en governance en de QA/QC-processen is een belangrijk onderdeel van je takenpakket en de effectieve implementatie hiervan draagt in sterke mate bij aan het succes van de transitie.

Het QA-deel richt zich specifiek op de inrichting en werkwijze van het programma, zodat, binnen wettelijke en departementale kaders, het programma zo efficiënt en snel mogelijk de 10 veranderambities van het programma zal realiseren. De kern van de gekozen werkwijze bestaat uit het iteratief, waarde (benefit) gericht en stapsgewijs bijdragen aan de transitie ambities.

Continue verbeteren hoort bij je QA verantwoordelijkheid. Jouw analyses zijn goed bruikbaar bij het toepassen en verbeteren van hulpmiddelen en methodieken. Hierbij is het belangrijk om ieder keer weer aansluiting te vinden met je omgeving zodat de verbeteringen haalbaar zijn (de verbetervoorstellen moeten aansluiten op het volwassenheidsniveau van de omgeving). Over de QA status en verbeteringen houdt je goed contact en ruggenspraak met collega’s van TPMO, m.n. de programmacontroller en de manager van TPMO.

Het QC-deel betreft op hoofdlijn het vroegtijdig signaleren van afwijkingen in relatie tot de met elkaar afgesproken werkwijze en de kwaliteit van de geleverde producten en resultaten. Ingeval dat een afwijking zich voortdoet is het de taak van de QA/QC-officer om samen met het programma en/of de lijn te zorgen dat zo snel mogelijk weer wordt voldaan aan de kwaliteitstandaarden. Dit doe je door jouw bevindingen inclusief voorstellen tot verbetering aan de programmadirecteur te rapporteren en na afstemming de verbeteringen met de spoormanagers en medewerkers door te voeren.

Ook ondersteun je bij in- en externe audits en onderhoudt contact met de voorzitter en secretaris van de Financiële Adviesgroep (FAT) over agendasetting.

Achtergrond:

Het veranderprogramma Transitie bestaat uit vijf onderdelen (sporen): dienstverlening, techniek, security, sturing en organisatie. Een programmadirecteur en vijf sporenmanagers hebben de dagelijkse leiding over meer dan 40 projecten die de organisatie klaarstomen voor de toekomst. Om dit veranderprogramma te ondersteunen, is het Transitie Programma Management Office (TPMO) opgericht.

Functie eisen QA/QC Officer

(knock-out):

 • Minimaal BA Bedrijfskundige informatica / Executive Master of IT-Auditing (EMITA) of vergelijkbare afgeronde opleiding;
 • PRINCE2 of vergelijkbare training / opleiding / relevante praktijk ervaring;
 • MSP of vergelijkbare training / opleiding / relevante praktijk ervaring;
 • Relevante praktijk ervaring;
 • Aantoonbare (senior niveau) ervaring met het inrichten, implementeren en toepassen van kwaliteitssystemen en processen (2 jr);
 • Aantoonbare ervaring (senior niveau) met het succesvol initiëren/definiëren, plannen en realiseren van complexe programma's/projecten in complexe omgevingen (5 jr);
 • Ervaring met QA/QC in een IT dienstverlenende omgevingen (3 jr);

Functie Wensen:

 • Resultaat en mens gericht. Kan goed communiceren met de verschillende lagen van de organisatie. Is in staat om kaders en processen juist te vertalen en deze werkend in de organisatie te implementeren. Kan onafhankelijk opereren en in kan zich goed staande houden in een organisatie die nog in het begin van haar groei naar volwassenheid verkeerd;
 • Directe beschikbaarheid;
 • Praktisch en pragmatisch type, zowel coachend als controlerend, niet verzandend in bureaucratie en verschuilend achter hoger management;
 • De persoon is in staat een kwaliteitsframework neer te zetten en uit te rollen voor een organisatieveranderprogramma;
 • Hij / zij vormt een tandem met een (part-time) collega die kwaliteitsaspecten op bestuurlijk niveau behartigd.

Als je voldoet aan het profiel graag per gestelde eis puntsgewijs een korte motivatie hoe je aan de eis voldoet. Dit versnelt het proces.

Overige informatie QA/QC Officer

Locatie: Den Haag

Start: 2-11-2020, 36 uur per week, 9 maanden

Einddatum: 31-07-2021, optie tot verlenging

Recruiter voor deze rol: Greg Haime, recruiterGH@itaq.nl, 06-10561192

Attentie:

Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces.

Medewerkers
Meer details
Match criteria
Expertise Detail
 • Prince2
 • FAT
Branche
 • Overheid (Rijk / Ministeries)
Dienstverband
 • Freelance
 • Interim
Diploma's / Certificeringen
 • HBO
Anderen bekeken ook:
in Amersfoort
in Assen & Thuiswerken
ItaQ Interim Professionals B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Kijk voor meer informatie op: www.itaq.nl/privacy.html