Project-/Programma-manager

Filled

Job Description

De opdracht is om de regie te voeren op een aantal verandertrajecten in het kader van het professionaliseren van de bedrijfsvoering. Welke dat zijn, wordt bepaald door de directeur Bedrijfsvoering. Zeker het eerste half jaar ligt het accent op de versterking van de control van de RvdK-organisatie, met name de (integrale) concerncontrol. De concerncontrol richt zich op de brede PIOFACH en op het primair proces van de RvdK en advisering van de directie hierover. Een andere prioriteit is het vormen van een centraal service punt voor de standaard dienstverlening van de directie bedrijfsvoering aan de organisatie. De Project-/programma-manager zoekt actief samenwerking binnen de landelijke staforganisatie (LSO) om te zorgen dat de ontwikkelopdrachten integraal en tijdig worden uitgevoerd en adviezen worden opgesteld. Onderdeel hiervan is het bijdragen aan de opstelling van een goed onderbouwd jaarplan 2022. Daarmee leggen we tevens een solide basis voor de verantwoording over de uitvoering van dat jaarplan. De Project-/programma-manager vertegenwoordigt, indien relevant, de RvdK ook op departementaal niveau en schakelt met de directie Control, bedrijfsvoering en Juridische Zaken, met het directoraat-generaal Straffen en Beschermen, de directie Financieel-Economische Zaken en de directie Eigenaarsadvisering. De Project- /programma-manager overlegt, stemt af, creëert draagvlak, onderhandelt en bewaakt de belangen van de RvdK binnen de toegewezen veranderopdrachten.

Job Requirements

  • De Kandidaat heeft een afgeronde opleiding op academisch niveau, passend bij de gevraagde aard van de werkzaamheden zoals bedrijfskunde, bedrijfseconomie of accountancy.

  • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met verandertrajecten op strategisch niveau in een publieke organisatie.

  • persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).

Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (puntsgewijs en verwijzend naar het cv) worden in behandeling genomen. Voor meer achtergrondinformatie kunt u telefonisch contact opnemen met de recruiter.

Terms of Employment

Overige informatie:

Locatie: Thuis/ Den Haag

Start: 1 mei 2021, per direct 36 uur per week

Einddatum: 30 april 2022, met optie tot verlenging
Recruiter voor deze rol: Satenik Harutyunyan 06 533 886 36, recruiterSH@itaq.nl

Detailed information

Publication date

04.05.2021

Other details
Match criteria
ItaQ Interim Professionals B.V. uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.