Coördinerend Specialistisch Adviseur

Vervuld

Functie omschrijving

Coördinerend/ Specialistisch Adviseur

Achtergrond

De eindklant borgt de kernwaarden van de democratie. De eindklant staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. De eindklant draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. ICT is van groot belang bij het realiseren van de doelstellingen van het Rijk. Bijvoorbeeld voor de dienstverlening via internet aan burgers en bedrijven, de betalingen van AOW en kinderbijslag en de aangifte van de inkomstenbelasting. Om dat goed te blijven doen moet het Rijk steeds investeren en vernieuwen. Dat vraagt extra aandacht voor de risico's en een zorgvuldige besteding van belastinggeld binnen ICT-projecten. Het Bureau ICT Toetsing (BIT) is opgericht om risicovolle ICT-projecten bij de Rijksoverheid vooraf te toetsen. De uitkomsten van de toetsen worden openbaar en gaan naar de Tweede Kamer. Het BIT is ondergebracht bij de eindklant. Het hoofd BIT is eindverantwoordelijk voor het BIT en is het aanspreekpunt voor de ambtelijke en politieke leiding. Het hoofd BIT rapporteert aan de DGOO en zorgt voor de dagelijkse aansturing van het BIT. Het BIT is een compact team van vijftien medewerkers, inclusief tijdelijk aangetrokken experts van binnen en buiten het Rijk.

Achtergrond van het project AZ Next Project

AZ Next heeft tot doel de migratie uit te voeren van de huidige werkplekken van AZ. De nieuwe werkplek heeft meer functionaliteit dan de huidige werkplek. Hij stelt de rijksambtenaar in staat om op ieder apparaat op iedere plaats en op ieder gewenst tijdstip zijn of haar werk veilig te doen in de eigen departementale omgeving, in samenwerking met andere rijkscollega’s en externe organisaties. Tot de functionaliteiten behoren het over departementsgrenzen heen printen, delen van agenda’s, video, chat en BYOD gebruik. In scope zijn eveneens het datacenter, de netwerken in diverse gebouwen en de migratie van gebruikers, gegevens en applicaties.

Functieomschrijving

Een BIT-toets wordt uitgevoerd door het toets-team van BIT medewerkers, aangevuld met externe expertise. Voor het toets-team van AZ Next is het BIT op zoek naar een werkplekspecialist met diepgaande kennis van de technische realisatie en implementatie van de nieuwe werkplek. De werkplekspecialist zal binnen de BIT-toets concreet op de volgende werkzaamheden worden ingezet:

· Het mede opstellen van een toets-strategie. De specialist formuleert onderzoeksvragen en schetst in hoofdlijn een onderzoekaanpak op basis van relevante normen en criteria.

· Het tijdens de BIT-toets uitvoeren van technische analyses, waaronder de beoordeling van de (onderbouwing van de) architectuur, het High Level Design, Low Level Designs en de migratie.

· Het tijdens de BIT-toets sparren met en adviseren van het toetsteam over risico’s in complexe informatieketens.

· Bijdragen aan het opstellen van het BIT-advies.

· Het uitvoeren van kwaliteitsborging tijdens de toets en bij afronding van dossiers van de BITtoets

Functie eisen

· Je hebt exacte universitaire of HBO opleiding afgerond, bij voorkeur (technische) informatica, bent een ervaren I(CT)-professional met tenminste 15 jaar relevante en bewezen succesvolle ervaring in het managen van en/of adviseren over complexe publieke ICT-projecten.

· Je hebt ten minste 10 jaar ervaring met de technische migratie van werkplekken, inclusief de ontwikkeling, housing en hosting, het testmanagement, migratie, opleiding en acceptatie

· Je hebt ervaring in risk management en quality management frameworks

· Je hebt ruime inhoudelijke en/of technische bagage binnen meerdere kennisgebieden, zoals architectuur, business cases, regievoering, projectorganisatie- en beheersing, financiën en budgettering, inkoop (vanuit de overheid), procesmanagement, -inrichting en -optimalisatie. Deze vakinhoudelijke kennis combineer je met inzicht in strategische, organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in een bredere context.

· Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ervaring met bestuurlijke samenwerking of ketensamenwerking tussen overheden in I(CT)-projecten.

· Je hebt een brede visie op de ICT binnen de overheid en kunt hierover op hoog niveau als gesprekspartner functioneren. Je bent scherp analytisch en durft op basis van solide argumenten een overtuigend en helder oordeel te vormen. Dit vraagt daarbij om excellente mondelinge als schriftelijke communicatievaardigheden.

· Je hebt ruime ervaring in alle fases van het adviesproces en in alle adviesrollen en bent daarin succesvol. Je bent scherp analytisch en kunt/durft op basis van solide argumenten een overtuigend en helder oordeel te formuleren. Je hebt excellente mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.


Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (puntsgewijs en verwijzend naar het cv) worden in behandeling genomen.

Overige informatie

Locatie: Den Haag

Start: z.s.m., 16 uren per week

Duur: 18/7/2020 met optie tot 1*2 maanden verlenging

Recruiter: Sophie Claus, recruiterSC@itaq.nl, +31 (0)6 82937381

Attentie:

Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces.

Privacy

Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren.

Reageren:

Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterSC@itaq.nl de volgende gegevens:

1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto);
2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel;
3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);
4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties.

Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden.

Wie zijn wij?

ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren.

ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring.

We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.

Medewerkers
Meer details
Match criteria
ItaQ Interim Professionals B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Kijk voor meer informatie op: www.itaq.nl/privacy.html