Business consultant

Nieuw

Functie omschrijving

Functieomschrijving:

De Business Consultant verbindt de vraag naar met het aanbod van I(CT)-diensten en draagt bij aan de realisatie van een vraag gestuurde Organisatie. De Business Consultant slaat de brug tussen de innovatiebehoefte van de klantorganisatie en de realisatie daarvan door de Directie IDI. De Business Consultant voert complexe, vernieuwende opdrachten uit met strategische componenten op directoraatsniveau.

Hij hanteert daarbij bijvoorbeeld de Plan-Do-Check-Act aanpak en zorgt in de opdrachten voor de koppeling tussen beleid en uitvoering tussen expertisegroepen en over de clusters heen. Hij adviseert directies van BZ door het formuleren van een integrale visie op de vormgeving en inrichting van de informatievoorziening en ICT. Na vaststelling van de visie draagt hij deze verder uit binnen het directoraat c.q. departement. Het gaat daarbij om het op grond van feiten en resultaten aangeven van richtingbepalende keuzealternatieven en mogelijke scenario's, waarbij rekening dient te worden gehouden met onbekende/moeilijk in te schatten factoren en het doen van voorstellen tot continuering of bijstelling van beleidsdoelstellingen.

Hij/zij:

 • geeft inhoudelijke richting aan informatiemanagement bij de klant en ondersteunt deze bij zijn vraagarticulatie. Hij/zij betrekt daar alle nodige disciplines van de Directie IDI bij zodat de klantvraag – voor korte en lange termijn - naar nieuwe diensten en functionaliteit op het gebied van de informatieverwerking optimaal kan worden gerealiseerd
 • Adviseert de klant proactief ten aanzien van relevante ontwikkelingen voor de business. Doet dit op basis van zijn kennis van de primaire processen van de klant
 • stimuleert proactief handelen door de Directie IDI, gericht op het invullen van de strategische en tactische klantvraag
 • geeft functioneel sturing aan een of meerdere businessdomeinteams. Hoewel zijn/haar focus en directe betrokkenheid ligt op innovatie en heeft hij/zij een totaaloverzicht over alles wat op I(CT)-gebied speelt voor de betreffende klant/domein. Hij is de tactisch/strategische gesprekspartner van de klant en vormt een tandem met de servicemanager: samen vertegenwoordigen zij de belangen van de klant binnen de Directie IDI en zien toe op adequate levering
 • analyseert vragen en problemen waarvoor de klantorganisatie zich gesteld ziet en waar I(CT)-oplossingen voor ingezet kunnen worden. Doet dit vanuit kennis van de business en een breed bedrijfsvoering perspectief en adviseert de klant over mogelijke oplossingsrichtingen
 • geeft oplossingsrichtingen waarmee een vertaling wordt gemaakt voor de interne/ externe leveranciers c.q. organiseert dat dit gebeurt en houdt de regie
 • sluit vroegtijdig aan wanneer initiatieven worden gestart die een impact hebben op de I(CT)-voorzieningen. Analyseert veranderingsvragen van de klant en maakt het programma van eisen consistent voor de specificatie van de (functionaliteit van de) I(CT). Brengt de business requirements in kaart en vertaalt deze naar impact analyses voor processen en I(CT)-toepassingen
 • zet de impact analyses om in business cases, om daarmee de aanzet te geven tot het starten van projecten
 • neemt regelmatig deel aan de uitvoering van deze projecten in nauwe samenwerking met de projectleiders, architecten, functioneel beheerders en informatieanalisten

Functie eisen

Functie-eisen (knock-out):

 • WO Bestuurlijke Informatiekunde;
 • Business Information Management Foundation;
 • ITSM Foundation;
 • ITIL Foundation;
 • ASL2 Foundation;
 • Projectmanagement Foundation;
 • PRINCE2 Foundation;
 • MSP Foundation;
 • Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002.

Functie Wensen:

 • Kan resultaatgericht handelen.
 • Is in staat om complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen op het gebied van I(CT) te doorgronden en te coördineren.
 • Heeft coachende vaardigheden naar aangesloten collega’s en medewerkers op de verschillende adviesterreinen.
 • Is in staat om het bijbehorende besluitvormingsproces bij implementatie en uitvoering te managen om tot een gedragen voortzetting en uitvoering van het proces te komen.
 • Spreekt de taal van de klant en spreekt de taal van de I-organisatie en kan deze werelden verbinden.

Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (puntsgewijs en verwijzend naar het cv) worden in behandeling genomen. Voor meer achtergrondinformatie kunt u telefonisch contact opnemen met de recruiter.

Overige informatie

Overige informatie:
Locatie: Den Haag

Start: 26-05-2021, 36 uur per week

Einddatum: 26-11-2021, met optie tot verlenging

Recruiter: Nitesh Bhoep, 06-47180874, recruiterNB@itaq.nl

Attentie:

Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces.

Privacy:

Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren.

Reageren:

Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterNB@itaq.nl de volgende gegevens:

1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto);
2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel;
3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);
4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties.

Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden.

Wie zijn wij?

ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren.

ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc.) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc.). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring.

We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.

Publicatiedatum

03.05.2021

Medewerkers
Meer details
Match criteria
Functie
 • Adviseur / Consultant
Anderen bekeken ook:
in Den Haag
ItaQ Interim Professionals B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Kijk voor meer informatie op: www.itaq.nl/privacy.html