Business Analist Digitalisering Omgevingswet

Nieuw

Functie omschrijving

Functieomschrijving:

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder

meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De

Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de

leefomgeving. De Omgevingswet bundelt de 26 wetten voor de leefomgeving naar één wet, 60

Algemene Maatregelen van Bestuur naar vier en ten slotte 75 ministeriële regelingen naar één

Omgevingsregeling.

De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal

maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd.

Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van

de leefomgeving. De Omgevingswet treedt naar verwachting per 1 juli 2022 in werking.

De invoering van de Omgevingswet vormt tevens de start om op een nieuwe manier regelgeving

en besluiten digitaal te ontsluiten. Dit betreft onder andere het publiceren van

omgevingsdocumenten (bijvoorbeeld ministeriële regelingen en de NOVI voor het Rijk) volgens de

nieuw ontwikkelde STOP-TPOD standaard en het vertalen en aanleveren van de juridische regels in

toepasbare regels ten behoeve van de dienstverlening in het Digitaal Stelsel Omgevingswet

(vragenbomen en aanvraagformulieren).

Voor de digitalisering van de initieel te publiceren rijksregels in 2020 is de directie Ruimte- en

Leefomgeving (R&L) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

verantwoordelijk.

Zoals eerder aangegeven omvat de Omgevingswet regelgeving van verschillende beleidsterreinen.

Er zijn dus ook verschillende departementen verantwoordelijk voor het publiceren van wijzigingen

in regelgeving onder de Omgevingswet. Omdat het niet efficiënt zou zijn als elk departement voor

zichzelf de digitalisering zou vormgeven, is afgesproken een gezamenlijk Serviceteam Rijk in te

richten die de digitalisering van omgevingsdocumenten vormgeeft. Deze digitalisering betreft zowel

het vertalen van omgevingsdocumenten naar STOP-TPOD (inclusief toevoegen van annotaties en

geometrie in STOP-TPOD) als het vertalen van juridische regels in toepasbare regels.

Het vertalen van juridische regels in toepasbare regels is binnen het Serviceteam Rijk bij

Rijkswaterstaat (RWS) belegd.

De digitalisering door het Serviceteam Rijk is een stap in het proces om tot de publicatie van een

omgevingsdocument te komen. In de figuur hierna is opgenomen welke andere actoren een rol

hebben in dit proces. Daarnaast heeft het ministerie van BZK de verantwoordelijkheid voor het

stelsel als geheel. Dit vormt de context waarbinnen het Serviceteam Rijk opereert. Om de taken en

het werkproces te kunnen bepalen is het nodig dat helder is met welke situatie het Serviceteam

Rijk rekening dient te houden in de context. Hierna is een aantal aspecten beschreven.

De business analist heeft de volgende primaire taken:

 • het opleveren van procesontwerpen, storyboards en andere producten die helpen bij het inzichtelijk maken van werkprocessen binnen de business context van de bevoegde gezagen.
 • het opstellen van use cases volgens een standaardmethode zoals UML;
 • het opleveren van epics, features en userstories volgens de SAFe / Agile methodiek op basis van de Program Increment doelen;
 • het ondersteunen van de product-owner qua bijwerken, opschonen en het (her)prioriteren van de backlog (backlog grooming);
 • het vertalen van de mogelijkheden van de informatie- en uitwisselstandaarden naar concrete specificaties voor functionaliteit in de vorm van userstories;
 • het (met anderen) functioneel testen van de geleverde ICT oplossingen;
 • het ondersteunen (vraagbaak zijn) van de ontwikkeling en acceptietesten.

Aanvullende taken zijn onder meer:

 • het reviewen van project deliverables;
 • het leveren van bijdragen voor op te stellen niet-functionele eisen en wensen;
 • het leveren van bijdragen aan de implementatie van de ICT-oplossing;
het adviseren van opdrachtgever.

Functie eisen

Functie-eisen (knock-out):

 • Kandidaat beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Kandidaat heeft tenminste 4 jaren ervaring als business analist;
 • Kandidaat heeft ervaring als analist of soortgelijke rollen in technischen organisatorisch complexe multi-stakeholder projecten (informatie analist, specifier, business analist);
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met het werken met informatie- en uitwisselstandaarden die in XML zijn gespecificeerd.

Functie Wensen:

 • Mate waarin de kandidaat kennis/ervaring heeft met het opstellen van procesbeschrijvingen, functionele eisen en wensen en het opstellen van use-cases;
 • Mate waarin kandidaat kennis en ervaring heeft als analist in soortgelijke rollen in technisch- en organisatorisch complexe multistakeholder projecten (informatie analist, specifier, business analist);
 • Mate waarin de kandidaat kennis/ervaring heeft met uitgeefprocessen, documentprocessing en XML (schema's editors) voor opstellen van teksten, het converteren ervan en het (openbaar) publiceren ervan;
 • Mate waarin kandidaat kennis/ervaring heeft met XML en gerelateerde technieken (XML, XSD, XSLT, Schematron).

Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (puntsgewijs en verwijzend naar het cv) worden in behandeling genomen. Voor meer achtergrondinformatie kunt u telefonisch contact opnemen met de recruiter.

Overige informatie

Overige informatie:
Locatie: Den Haag

Start: 29-11-2021, 36 uur per week

Einddatum: 28-05-2022, met optie tot verlenging

Recruiter: Nitesh Bhoep, 06-47180874, recruiterNB@itaq.nl

Attentie:

Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces.

Privacy:

Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren.

Reageren:

Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterNB@itaq.nl de volgende gegevens:

1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto);
2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel;
3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);
4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties.

Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden.

Wie zijn wij?

ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in detachering van ICT- en Interim Management professionals. Klanten noemen ons de Trusted Advisor, omdat wij hen echt adviseren en altijd positief verrassen.

ItaQ is actief in het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisaties in algemeen management en/of ICT-management op hoog niveau (Directeur, Afdelingshoofd, DG, CIO, CTO, etc.) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project- en programmamanagers, business analisten, CISO’s, sr. ontwikkelaars, etc.). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring.

We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen aanbieden aan het bedrijfsleven en de overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.

Publicatiedatum

25.11.2021

Medewerkers
Meer details
Match criteria
Anderen bekeken ook:
in Groningen
ItaQ Interim Professionals B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Kijk voor meer informatie op: www.itaq.nl/privacy.html