Business Analist

Filled

Job Description

Voor onze klant zoeken wij een zeer ervaren business analist om het team business analisten te versterken en opdrachten in dit team uit te voeren. Het meeste werk zal liggen in opdrachten van het project Digitale Toegankelijkheid (DT). In business analyses brengen we werksituaties systematisch in kaart en analyseren we de requirements voor mogelijke ontwikkelingen van die werksituaties met een focus op (maar niet alleen) de ontwikkeling van de informatievoorziening.

De werkzaamheden worden begeleid en uitgevoerd vanuit de vakgroep business analyse binnen de organisatie-eenheid.

Taken:

 • Werksituaties systematisch in kaart brengen in business modellen en onderdelen daarvan: klantsegmenten, kanalen, diensten, processen, bedrijfsmiddelen, partnerships, financiële en maatschappelijke kosten en baten.
 • Specificeren van de functionele behoeften van de klant aan ontwikkelingen: waardeproposities en business cases
 • Analyseren, op basis van de behoefte, van samenstellende delen van mogelijke oplossingsrichtingen waaronder de onderliggende informatiestromen, ingezette technologie, te ontwikkelen competenties van mensen, af te spreken partnerships
 • Bijdragen aan ontwikkeling van bestuurlijke kaders voor ontwikkelingen zoals architectuur, standaarden en beleidskaders
 • Formuleren van adviezen voor alternatieven voor ontwikkelingen, schetsen (visualiseren) van de mogelijke eindproducten en concreet benoemen van de impact van ontwikkelingen op te verrichten werk om die ontwikkelingen te realiseren
 • Actief betrekken van stakeholders in de uitvoering van business analysewerk en valideren of de voorgestelde oplossingen daadwerkelijk leiden tot verbeteringen;

Job Requirements

 • Gespecialiseerde en brede kennis van het IV-aandachtsgebieden
 • inzicht in aanpalende aandachtsgebieden en relevante delen van het IV-aandachtsgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen IV-aandachtsgebied(en)
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van IV-ontwikkelingen en problemen

Wensen:

 • HBO of academisch werk- en denkniveau.
 • Een goed analytisch vermogen en procesmatig inzicht.
 • Met verschillende vakgroeppen kunnen schakelen en nauw samenwerken

Terms of Employment

Locatie: Utrecht

Start: 24 juni 2019

Einddatum: 31 december 2019, met optie op verlenging

Recruiter: Dayane Soares de Oliveira recruiterDO@itaq.nl, +31 (0)6 47180874


Attentie:

Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces.

More information
Other details
Match criteria
Function
 • Business / Information Analyst
Branch
 • Government (Ministery)
Employment
 • Freelance / Contracting
 • Interim
ItaQ Interim Professionals B.V. uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.