Beleidsadviseur Leveranciersmanagement

Nieuw

Functie omschrijving

Je neemt als inhoudelijk deskundige deel aan een projectteam dat een evaluatie uitvoert op het gebied van leveranciersintegriteit bij Defensie. Uit de recent uitgevoerde risicoanalyse naar de adaptieve krijgsmacht, de gespreknota die in de bestuursraad van 3 april jl. is besproken en de vergelijkende analyse zakelijke integriteit Defensie die op 25 mei jl. in hetzelfde gremium is behandeld, blijkt dat het beleid van Defensie op het gebied van zakelijke integriteit, leveranciersintegriteit in het bijzonder, aangescherpt kan worden. De nagestreefde adaptiviteit maakt het actualiseren en verbeteren van het beleid wenselijk en noodzakelijk voor Defensie wil het ook in de toekomst op een verantwoorde manier met leveranciers kunnen (blijven) samenwerken en de risico’s zo goed mogelijk kunnen beheersen. Dit betekent dat Defensie actiever en op een concreet en passende manier werk moet maken van het onderwerp leveranciersintegriteit. Het nieuwe beleid moet risico’s beter beheersen en tegelijkertijd in de praktijk werkbaar zijn, voor Defensie en voor haar samenwerkingspartners. Uitgangspunt daarbij is ook dat behouden moet blijven wat al goed is. Door een praktische doorlichting van een aantal van de huidige leveranciersrelaties kunnen lessen worden geleerd die waardevolle input vormen voor het toekomstige beleid.

Werkzaamheden

Om een gedetailleerd beeld te kunnen schetsen van de manier waarop leveranciers en Defensie de afgelopen jaren om zijn gegaan met zakelijke integriteit stellen wij voor om, met behulp van deskresearch en interviews, de ervaringen met vijf op voorhand en random geselecteerde (grote) leveranciers te reconstrueren. De te selecteren leveranciers moeten voor Defensie belangrijk zijn, bijvoorbeeld vanwege de mate waarop Defensie bij ze ‘afneemt’, of gelet op de kwetsbaarheid en zichtbaarheid van een leverancier. De beleidsadviseur formuleert (samen met de betrokken geïnterviewden) de onderdelen die voor verandering vatbaar zijn, die verbetering behoeven en/of waar de huidige praktijk (nog te) zwak is. Er worden met andere woorden lessen getrokken uit wat er nu is, in tegenstelling tot, hoe het in de toekomst zou moeten. De relaties en ervaringen met deze groep leveranciers wordt steeds zowel vanuit het perspectief van de leverancier, als vanuit het perspectief van Defensie geanalyseerd en in beeld gebracht. Op basis van de uitkomsten van de deskresearch en de interviews brengt de beleidsadviseur tot slot advies uit aan Defensie hoe zij het opdrachtgeverschap beter vorm kan geven met het oog op het afsluiten van nieuwe contracten in de toekomst. Lesson learned kunnen gaan over het beleid op het gebied van zakelijke integriteit, over contractuele voorwaarden, over organisatorische veranderingen, over de eisen rond aanbestedingen, etc. Zo wordt voorkomen dat er zaken wordt gedaan met een partij, of op een wijze, die schadelijk (financieel of anderszins) is voor Defensie, voor de overheid of de rechtstaat. Samenvattend: Het mede bepalen van de wijze van invulling van de evaluatie door middel van de inbreng van kennis en inzichten vanuit de expertiserol om vervolgens de conceptrapportage van de evaluatie op te stellen.

Functie eisen

  • Academisch werk en denkniveau
  • Eerder opgedane kennis rondom leveranciersintegriteit en risicobeheersing op dat vlak
  • Ervaring in het opstellen van onderzoeks-/evaluatierapportages ter ondersteuning van beleidsvorming
  • Vloeiend Engels in spraak en schrift

Functie wensen

  • Ervaring met kwesties rondom leveranciersintegriteit binnen een overheids- en een commerciële omgeving.
  • Kennis van de wijze hoe defensie met leveranciersintegriteit omgaat.

Overige informatie

Overige informatie:

Locatie: Thuiswerken

Start: ZSM, 8 uur per week

Einddatum: 4 maanden

Recruiter: Lorenzo Boyé, recruiterLB@itaq.nl, +31 (0)6 20985467

Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (hoeveel jaar ervaring en verwijzend naar de opdrachtgever) worden in behandeling genomen.

Attentie:

Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces.

Privacy:

Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren.

Reageren:

Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterLB@itaq.nl de volgende gegevens:

1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto);
2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel;
3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);
4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties.

Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden.

Medewerkers
Meer details
Match criteria
Functie
  • Adviseur / Consultant
Anderen bekeken ook:
in Amersfoort/Groningen
in Thuiswerken via Teams
ItaQ Interim Professionals B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Kijk voor meer informatie op: www.itaq.nl/privacy.html