✓ Persoonlijke begeleiding in het gehele sollicitatieproces

✓ Wij vinden jouw perfecte baan door te kijken naar jouw wensen en competenties

✓ Binnen 48 uur stellen we je voor bij de juiste werkgever

✓ 8,2 kandidaatwaardering & 8,6 klantwaardering

Overzicht klanten

Hieronder een overzicht van onze klanten, uitvoeringsorganisaties en private sector klanten die wij bedienen. Veel uitvoeringsorganisaties vallen onder een aparte mantel waar wij direct aan leveren als "preferred supplier".

Rijksoverheid:


Onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
Kerndepartement BZK, de Kiesraad, BIT, CIO Rijk, RVIG, Huurcommissie, NCG (Nationaal Coördinator Groningen), RCN, RVB, UBR, RBO, Nationale Ombudsman, SSC-ICT, P-Direkt, Logius, KOOP, Doc-Direkt en FMHaaglanden.

Ministerie van Defensie

Onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat:

Kerndepartement EZK, RVO, NVWA, IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen), SODM, ACM, CPB, DTC, DICTU (Den Haag, Utrecht, Assen)  en RDI voormalig AT.

Onderdeel van het ministerie van Financiën:
Belastingdienst (Utrecht, Apeldoorn), Toeslagen & Douane.

Onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:
ILT, KIWA

Onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid:
DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen), IND, CJIB, COA, JIO en DT&V

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Kerndepartement LNV, SBB (Staatsbosbeheer)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kerndepartment OCW, Nationaal Archief, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Inspectie van het Onderwijs.

Onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
Kerndepartement SZW, DSU, LOP, FDC, UVB, en NA.

Onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
Kerndepartement VWS,  RIVM, CIBG, CBG, CCMO, DUS-I, ESTT, IGJ, JA, NL Sportraad, RVS en SCP.


Overig:

Carglass
Dunea
HDSR
Europol

KvK (Kamer van Koophandel)
LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland)
Nova College
Nuffic
RDW (Zoetermeer, Veendam en Groningen)
ROC van Amsterdam en Flevoland
ROC Mondriaan
Urban Arrow
Waternet