Kwaliteitsmanager programma IV IZB

✓ Persoonlijke begeleiding in het gehele sollicitatieproces

✓ Wij vinden jouw perfecte baan door te kijken naar jouw wensen en competenties

✓ Binnen 48 uur stellen we je voor bij de juiste werkgever

✓ 8,2 kandidaatwaardering & 8,6 klantwaardering

Kwaliteitsmanager programma IV IZB

Functieomschrijving

Programma

In het Programma IV IZB hebben we de afgelopen periode intensief samengewerkt volgens een model met landelijke regie door VWS met inzet van onderliggende werkgroepen. Aan de hand van een meerjarig programmaplan zal het beoogde informatievoorzieningslandschap de komende jaren stap voor stap gerealiseerd worden. Onderdeel van de totstandkoming van het definitieve plan is een kritische blik middels een aantal externe toetsen zoals Gateway reviews, een CIO-oordeel en een toets door de adviescommissie ICT (AC ICT). Aanbevelingen die hieruit voortkomen, worden benut om de kwaliteit van het programma te verbeteren.

Eind 2023 heeft een CIO-oordeel plaatsgevonden. De aanbevelingen hieruit moeten leiden tot verbeteringen, waarna het programma getoetst kan worden door AC ICT.

Het programmateam bij VWS bestaat uit een programmamanager met een ondersteunend en compact team. De opdrachtgever van het programma is de plaatsvervangend DG-Covid-19, tevens voorzitter van de stuurgroep. De directeur van de programmadirectie Pandemische Paraatheid neemt deel als lid aan de stuurgroep. Daarnaast zijn er (grote) teams in het programma werkzaam bij zowel het RIVM als GGD GHOR.

Opdrachtomschrijving

Doel van de opdracht is het inrichten van een verbetering van de programmabeheersing- en sturing binnen het gehele programma. Het CIO-oordeel1 doet hier concrete aanbevelingen over:

  • versterk het kwaliteits- en risicomanagement
  • maak de planning robuuster: benoem de afhankelijkheden en het kritieke pad
  • maak vollediger/steviger voortgangsrapportages, die recht doen aan gelaagdheid en
  • verschil in informatiebehoefte

Aan de opdrachtnemer wordt gevraagd deze aanbevelingen programmabreed/centraal te vertalen om deze vervolgens te coördineren waardoor het kwaliteits- en risicomanagement, planning en voortgang en voortgangsrapportages op een hoger niveau worden getild. Bij de inrichting van dit alles is het belangrijk te onderkennen dat VWS de opdrachtgever is voor dit programma en het RIVM en GGD GHOR Nederland (mede namens de GGD’ en) de uitvoerende partijen. Daarmee geeft VWS (onder andere middels deze opdracht) inrichting aan de programmabeheersing en -sturing, maar zullen het RIVM en GGD GHOR Nederland hier (ook) invulling aan moeten geven, zodanig dat VWS met die input stuurinformatie krijgt. Dit houdt dus in dat onderdelen centraal ingericht moeten worden, in goed overleg met de betrokken functionarissen van het RIVM en GGD GHOR. Hierbij is het ook relevant om te weten dat de ontwikkelmethodiek bij zowel RIVM als GGD GHOR veelal uitgaat van een Agile aanpak. Bij deze aanpak is creativiteit en bestuurssensitiviteit een belangrijke voorwaarde.

De verbetering dient bij te dragen aan het verder verhogen van de slagingskans van het programma. Bovendien is het belangrijk deze verbeterslag op korte termijn op te starten (en effectueren), vanwege een toetsing door het Advies College ICT (AC ICT). Die zal (vooralsnog) voor de zomer van start gaan.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden

De opdrachtnemer heeft ervaring met het inrichten en verbeteren van het kwaliteitsmanagement binnen complexe programma’s die in de keten werken. De uitvoering van het programma ligt bij GGD GHOR en het RIVM, en zij hebben eigen kwaliteitsmanagement ingericht, of zijn dat aan het inrichten. Het is belangrijk dat de opdrachtnemer goed kan samenwerken met deze uitvoeringspartijen.

Tot slot is het belangrijk dat de opdrachtnemer niet alleen signaleert wat er beter moet, maar dit zelf ook proactief oppakt, en zich verantwoordelijk voelt om dit te verbeteren. Aan de opdrachtnemer wordt ook gevraagd om te borgen dat de werkzaamheden worden overgedragen aan het zittende programmateam.

Functie eisen

  • Kandidaat beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau
  • Kandidaat heeft ervaring op het gebied van het inrichten van kwaliteitsmanagement en programmamanagement (die ook deels in een Agile omgeving worden uitgevoerd)
  • Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van soortgelijke IV- programma’s bij de Rijksoverheid en in een complex werkveld. Bij voorkeur ervaring met samenwerkingsverbanden tussen Rijksoverheid en Gemeentelijke overheid

Functie wensen

  • Mate waarin de kandidaat gedegen kennis heeft van kwaliteits- en risico management
  • Mate waarin kandidaat ervaring heeft in het opstellen van voortgangsrapportages

Overige Informatie

Locatie: Den Haag
Startdatum: z.s.m
Einddatum: december
Opdrachtduur: 6 maanden
Uren per week: 32-36 uur p.w
Optie verlenging: 4 x 3 maanden

Recruiter voor deze rol: Eva Boerma, evaboerma@itaq.nl, 06-57814097 ,

Attentie
Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces.

Privacy
Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren.

Reageren
Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruitereb@itaq.nl de volgende gegevens:
1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats);
2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel;
3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten);
4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties.

Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. 

Wie zijn wij?
ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in detachering van interimmanagers, adviseurs en ICT-professionals. Klanten noemen ons de Trusted Advisor, omdat we hen adviseren op basis van kennis van hun organisatie, werkwijze en processen.

We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.

 

Lees volledige vacature

Wat gaat er gebeuren?

1
Succesvolle sollicitatie

Vul het formulier hieronder in en upload je CV.

2
Beoordeling

Wij beoordelen CV's en kiezen de beste kandidaten om aan te bieden.

3
Intake

Wij nemen contact met je op zodra onze opdrachtgever een intake met jou wil inplannen.

4
Aan de slag!

Gefeliciteerd! Wij nemen contact met je op zodra je geselecteerd bent voor de opdracht. 

Nog vragen?

Neem contact op met:

Geïnteresseerd? Stuur ons je sollicitatie!

Nog niet de juiste vacature gevonden?

Maak een Job alert aan en wij laten het direct weten
wanneer er een vacature beschikbaar komt!

Jobalert aanmaken