Applicatiemanager

Applicatiemanager

Functieomschrijving

Als mantelhouder zijn wij voor onze eindklant op zoek naar kandidaten die voldoen aan het volgende profiel.

 

Opdrachtgever

Het CIBG is een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het CIBG zorgt voor een betrouwbare verzameling en verwerking van (gecertificeerde) gegevens. Het CIBG beheert met name registers, zoals het BIG-register, Donorregister, Diergeneeskunderegister en het UZI-register. Daarnaast voert het CIBG ook een aantal taken uit met een ander karakter dan gegevensverwerking. Zo geeft het CIBG ook ontheffingen af voor de productie en verspreiding van medicinale cannabis, reikt het de UZI-pas uit en verleent het CIBG vergunningen aan apotheekhoudende huisartsen en farmaceutische bedrijven voor het bereiden, invoeren en groothandelen in geneesmiddelen. Het CIBG wil zich specialiseren op het uitvoeren van registertaken voor VWS en op specifieke registers voor onderwijs, (beroepen)registertaken en gegevensknooppunten Rijksbreed.

 

CIBG heeft vestigingen in Den Haag en Heerlen. De afdeling ICT is in Den Haag gevestigd.

 

De taak van de afdeling ICT is het ontwikkelen en in stand houden van applicaties en websites met gegevensverzamelingen. Dit betekent dat de afdeling ICT zorgt voor beschikbaarheid van de applicaties en websites, beveiliging van en gebruiksvriendelijke toegang tot de gegevens. De afdeling ICT is verantwoordelijk voor algemene adviestaken, systeemontwikkeling en applicatiebeheer, levert diensten aan alle afdelingen van het CIBG en kent een service oriented ICT architectuur.

 

Opdrachtomschrijving

De Applicatiemanager is verantwoordelijk voor de regie op een gedeelte van het applicatieportfolio van het CIBG. Op tactisch niveau ben je de linking pin tussen:

 • de afdeling Informatievoorziening,
 • adviseurs uit de klantgerichte bedrijfsonderdelen,
 • de collega Applicatiemanagers uit eigen en andere clusters,
 • de interne scrum teams,
 • de collega’s van het Service Management team en
 • de externe ICT leveranciers en hosting partijen.

 

De Applicatiemanager richt zich verder op kwaliteitsmanagement, Contractmanagement, Planning & Control, Financieel management en Leveranciersmanagement. Hij/zij stelt (integrale) analyses op om deze processen proactief te monitoren en waar nodig acties te initiëren, coördineren, te bewaken en te evalueren. Het is de verantwoordelijkheid van de Applicatiemanager dat daarbij continu wordt voldaan aan de vooraf afgesproken prestatiekenmerken zoals performance en bedrijfszekerheid. De Applicatiemanager is ook verantwoordelijk voor het planmatig laten onderhouden en doorontwikkelen van het applicatieportfolio. Hierbij borgt de Applicatiemanager dat wordt voldaan aan (vooraf overeengekomen) wensen van de opdrachtgever, de aansluiting op de keten van (geautomatiseerde) informatievoorziening en de geldende (kwaliteits-)kaders.

 

De Applicatiemanager neemt een centrale positie in alle deelgebieden van ICT, van applicatie tot infrastructuur. Hij/zij geeft mede invulling aan applicatieportfolio- en applicatielifecycle-management zodat in nauwe samenwerking met de ketenpartners gevraagde en noodzakelijke ontwikkelingen worden onderkend, gepland en gerealiseerd.

 

In projectsituaties kan het voorkomen dat een applicatiemanager de rol vertegenwoordigt van technisch deel-projectleider en een collega applicatiemanager de rol van acceptant.

 

Taken

 • Opstellen van de productjaarplannen voor het toegewezen applicatieportfolio op basis van de informatieplannen, zoals opgesteld door de afdeling Informatievoorziening.
 • Aantoonbaar bijdragen aan de door de afdeling Informatievoorziening op te stellen productjaarplannen vanuit het eigen cluster van middelen/ te realiseren dienstverlening en binnen de kaders van het Strategisch Business Plan.
 • Adviseren van de productowner over prioriteitstelling van product backlog voor het toegewezen applicatieportfolio.
 • Planmatig laten uitvoeren van releases die binnen het toegewezen applicatieportfolio vallen.
 • Optreden als acceptant voor de releases van collega Applicatiemanager(s) in het eigen cluster. Optreden als acceptant en participant in projecten voor de onder eigen verantwoordelijkheid vallende bestaande en toekomstige applicatie(s).
 • Op orde krijgen en houden van de applicatiedossiers van het toegewezen applicatieportfolio conform de binnen de overheid geldende standaarden en richtlijnen.
 • Opstellen van integrale begroting van de dienstverlening voor het toegewezen applicatieportfolio. Het bewaken van en rapporteren over uitputting van de toegekende budgetten.
 • Bijdragen aan contractafspraken met leveranciers zoals hosting partijen. Bewaken van en rapporteren over de geleverde dienstverlening.
 • Indien nodig de rol van technisch deelprojectleider kunnen vervullen
 • Borgen van de continuïteit van de dienstverlening conform contractafspraken (SLA, DAP, DFA etc.) met afnemers van de diensten.

Functie eisen

 • Beschikken over een WO-werk en denkniveau;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring (tenminste 5 jaar) met het managen van meerdere applicaties;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring (tenminste 3 jaar) met projectmatig werken en het aansturen van technisch beheerteams;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring (tenminste 3 jaar) met het aansturen van interne en externe leveranciers (hosting en applicatiebeheer);
 • Kennis van en ervaring met ASL2, BiSL, ITIL, Scrum, PMC en Prince2;
 • Ervaring met managen van infrastructurele veranderingen en migraties;
 • Kan regie voeren in zowel een formele als informele setting;
 • Houdt ontwikkelingen en mogelijkheden op ICT-onderwerpen infrastructuur, hosting en Microsoft platformen bij en kan deze inzetten waar relevant of mogelijk.

Overige Informatie

Locatie: Den Haag  

Uren per week: 36

Start: z.s.m.

Duur: 12 maanden, met optie tot verlenging
Recruiter voor deze rol: Sky Smolders,
skyler.smolders@itaq.nl, 06-82067296

Lees volledige vacature

Wat gaat er gebeuren?

1
Succesvolle sollicitatie

Vul het formulier hieronder in en upload je CV.

2
Beoordeling

Wij beoordelen CV's en kiezen de beste kandidaten om aan te bieden.

3
Intake

Wij nemen contact met je op zodra onze opdrachtgever een intake met jou wil inplannen.

4
Aan de slag!

Gefeliciteerd! Wij nemen contact met je op zodra je geselecteerd bent voor de opdracht. 

Nog vragen?

Neem contact op met:

Geïnteresseerd? Stuur ons je sollicitatie!

Nog niet de juiste vacature gevonden?

Maak een Job alert aan en wij laten het direct weten
wanneer er een vacature beschikbaar komt!

Jobalert aanmaken