Programmamanager Beleidsonderzoek Videovergaderen

Programmamanager Beleidsonderzoek Videovergaderen

Functieomschrijving

Als mantelhouder zijn wij voor onze eindklant op zoek naar kandidaten die voldoen aan het volgende profiel.

Functieomschrijving:

Met betrekking tot video-vergaderen spelen er binnen het Rijk verschillende vraagstukken. De ontwikkeling en kwaliteit van oplossingen zijn sinds Corona in een stroomversnelling gekomen. De eisen aan video-vergaderen zijn daarmee ook veranderd en gaan niet meer uitsluitend over voorzieningen in vergaderruimtes. Het gaat ook over de integratie met de gebruikers-/ clientomgeving. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk naar de toekomst toe een Rijksbreed beleid voor video-vergaderen af te spreken.

Een kernteam vanuit de leveranciers en afnemers voeren het onderzoek uit. Het onderzoek leidt tot een de lijn in te brengen beslisnota met visie, beleidskader en scenario’s voor de inbedding van het videovergaderen in de dagelijkse werkprocessen. Bij zo’n scenario wordt ingegaan op de organisatorisch, procesmatige, beheersmatige, applicatieve, systeemtechnisch en financiële aspecten (Total Cost of Ownership – TCO). Het onderzoek (de scenario’s) ziet op:

1. Het kunnen deelnemen aan video-vergaderen

 1. vanuit verschillende plaatsen, zoals thuis, werkplek, vergaderzaal en overig,
 2. met Webex, MS Teams en combinatie van deze twee.

2. Het gebruik van de Rijksvideodienst (RVCP) daarbij.

3. De mogelijkheid van integratie van samenwerktools in het video-vergaderen.

4. En kijkt daarbij Rijksbreed.

De mogelijke scenario’s worden onderling vergeleken op een aantal vastgestelde aspecten:

 • Effectiviteit en efficiëntie;
 • Werkend ICT, Beheer en Ondersteuning;
 • Bijdragen aan het interdepartementaal samenwerken en;
   • Aanvullende functionaliteit en portfolio aan aanvullende mogelijkheden;
   • Gebruiksvriendelijkheid/ eenduidigheid;
   • Integratie/ openheid/ standaarden/ interoperabiliteit;
   • Integratie met digitale samenwerktooling (op de werkplek en vergaderruimtes) en
   • collaboratietooling;
   • Beveiliging/ privacy/ informatiehuishouding (incl BYOD);
   • Grenzeloos samenwerken (ook buiten de rijksoverheid);
   • Toegankelijkheid/ inclusie;
   • Exit strategie/ wendbaarheid/ vendor, technology lock

Van de senior consultants wordt het volgende verwacht:

 • Inbrengen van kennis, vaardigheden en ervaring op het technisch vlak en in procesbegeleiding;
 • Documentenstudie;
 • Planning van te houden sessies;
 • Begeleiden, modereren en doorvragen in de sessies, met het doel inconsistentie, tegenstellingen en omissies weg te nemen. Verslaglegging daarvan;
 • Uitwerken van de sessies in eerste versie van het beleidskader en scenario’s: de beoogde
 • in beslisnota;
 • Toelichten, valideren en aanpassen van deze eerste versie;
 • Opleveren van de definitieve beslisnota t.b.v. besluitvorming.

Het regelen van ruimtes, facilitaire zaken, relevante documenten en aanwezigheid van leden en deskundigen, ligt bij de leden van de Regiegroep. Op basis van de slotversie stelt de Regiegroep een beslisnotitie op, in de eerste plaats als advies aan CIO Rijk. Met het verzoek de beslisnotitie in te brengen in de relevante besluitvormingsgremia. De Regiegroep verzorgt de opdrachtbegeleiding van het onderzoek. De Regiegroep kan daartoe een aantal leden een mandaat geven.

Functie eisen

Functie Eisen

 • WO werk- en denkniveau
 • Kennis van video-vergaderen, Rijksoverheid en ICT landschap van de Rijksoverheid;
 • Werkervaring op het gebied van analyses, groepsbegeleiding, schrijven van nota’s

Overige Informatie

Locatie: Den Haag
Start:   Z.s.m  
Einddatum: 3 maanden na startdatum
Recruiter: Judit Hetényi, judit.hetenyi@itaq.nl, 06-57707790

Lees volledige vacature

Wat gaat er gebeuren?

1
Succesvolle sollicitatie

Vul het formulier hieronder in en upload je CV.

2
Beoordeling

Wij beoordelen CV's en kiezen de beste kandidaten om aan te bieden.

3
Intake

Wij nemen contact met je op zodra onze opdrachtgever een intake met jou wil inplannen.

4
Aan de slag!

Gefeliciteerd! Wij nemen contact met je op zodra je geselecteerd bent voor de opdracht. 

Nog vragen?

Neem contact op met:

Geïnteresseerd? Stuur ons je sollicitatie!

Nog niet de juiste vacature gevonden?

Maak een Job alert aan en wij laten het direct weten
wanneer er een vacature beschikbaar komt!

Jobalert aanmaken