Beleidsadviseur

✓ Persoonlijke begeleiding in het gehele sollicitatieproces

✓ Wij vinden jouw perfecte baan door te kijken naar jouw wensen en competenties

✓ Binnen 48 uur stellen we je voor bij de juiste werkgever

✓ 8,2 kandidaatwaardering & 8,6 klantwaardering

Beleidsadviseur

Functieomschrijving

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) maakt onderdeel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit ministerie werkt aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Door wetgeving, conflictoplossing, vreemdelingenbeleid, preventie en criminaliteitsbestrijding.

De RvdK wordt ingeschakeld wanneer ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen 0 en 18 jaar. De RvdK komt op voor deze kinderen door hun (gezins-)situatie te onderzoeken en te adviseren wat de beste oplossing is of een verzoek in te dienen om ouders te beperken in hun gezag. Bij alle werkzaamheden van de RvdK staat het belang van het kind centraal.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

Bij de RvdK werken zo’n tweeduizend medewerkers, verspreid over achttien locaties in het land. De organisatie wordt geleid door de directie en ondersteund door de Landelijke Staforganisatie (LSO). De RvdK werkt sinds 2017 in zelforganiserende en resultaatverantwoordelijke teams. Teams hebben zo de mogelijkheid om het werk grotendeels naar eigen inzicht in te vullen. Ieder team is verantwoordelijk voor het behalen van de teamresultaten en het opstellen van een plan om daar te komen. Medewerkers uit het primaire proces krijgen hierbij ondersteuning van een lokaal supportteam dat bestaat uit een teamcoach, een gebiedsmanager, een adviseur beleid, een HR-adviseur en een werkstroomadviseur. Op dit moment zijn binnen de RvdK verschillen in het tempo waarin gebiedsteams zich ontwikkelen naar de beoogde resultaten. Een aantal locaties en/of gebiedsteams heeft daarbij extra aandacht, sturing en ondersteuning nodig.

Missie en visie

De RvdK is erop gericht dat ieder kind dat wordt gemeld tijdig en effectief wordt geholpen met een goed advies of verzoek aan de rechtbank (de juiste interventie op het juiste moment). Daarom richt de RvdK zich op effectiviteit. De specifieke kennis van de RvdK, opgehaald uit casuïstiek, interventies, en wetenschappelijke inzichten, en het gebruik maken van de kennis van onze professionals zijn essentieel.

Het effect is meervoudig: het stelt de RvdK in staat om het methodisch handelen van de eigen professionals continu te verbeteren en waardevolle ervaringen uit onder meer data-analyse te delen met ketenpartners. Samenwerking is gebiedsgericht vormgegeven, zodat de RvdK aan kan sluiten op de specifieke problematiek en omgeving rond het kind. Bovendien ontsluit de RvdK kennis vanuit een helikopterview

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie & Veiligheid en heeft een beleidsafdeling met op elke locatie

regionale beleidsadviseurs. Als regionaal beleidsadviseur ontwikkel je samen met de uitvoeringspraktijk het regionaal beleid. En samen met je collega’s van het landelijk team maak je landelijk beleid. In de regio Amsterdam spelen er op dit moment veel beleidsontwikkelingen die om extra inzet van een beleidsadviseur vragen. Een beleidsadviseur die veel ervaring heeft in een politiek-bestuurlijke omgeving en naast de inhoudelijke beleidsdossiers ook de organisatie van het beleid op de locatie helpt verbeteren. Het betreft hier een opdracht tot het eind van 2024. Het beoogde resultaat is kwalitatief hoogwaardige beleidsadvisering aan de locatie en een duidelijke verankering van beleid op de locatie.

Wat worden jouw taken/verantwoordelijkheden

• Je bouwt, samen met jouw collega beleidsadviseur en de andere staffuncties op de locaties aan een stevige staf waarin het beleidsadvies goed verankerd is. Je denkt mee over een goede inrichting en uitvoering van de beleidsontwikkeling binnen de regio.

• Voor de beleidsontwikkeling: je brengt kennis en ervaring in bij regionale en landelijke beleidsoverleggen en bent de verbinding met de werkvloer en de keten in de regio over beleid. Je werkt aan beleidsontwikkelingen in bijvoorbeeld proeftuinen en pilots. Met jouw collega beleidsadviseur op de locatie wordt de portefeuilleverdeling afgestemd.

• Je begeleidt de implementatie van (landelijk) beleid binnen jouw locaties. Je communiceert hierover op jouw locaties, organiseert bijv. bijeenkomsten, en zorgt voor monitoring en evaluatie van het beleid. Je zet je in om de samenwerking tussen beleid en de collega’s op de locatie te versterken en denkt mee over hoe dat het beste kan.

• Je maakt samenwerkingsafspraken- en goed op elkaar aansluitende werkprocessen met organisaties in de keten over het primair proces en werkt hierin intensief samen met de gebiedsmanager.

• Je ondersteunt vanuit jouw vakgebied de teams op locaties. Je werkt daarvoor samen met je stafcollega’s zoals de controller, teamcoach, HR-adviseur en de gebiedsmanager.

• Je ondersteunt en adviseert de vestigingsmanager over beleidsaangelegenheden.

Competenties

• Je bent sterk in probleemanalyse en in staat om vraagstukken in een bredere context te zien en te verbinden.

• Je bent sterk in het creëren van draagvlak en afstemming over beleidsadviezen, zowel intern als extern met ketenpartners. Je bent in staat hierin een voortrekkersrol te pakken en zo het beleid binnen de locatie goed te positioneren.

Functie eisen

  • De kandidaat beschikt over een academisch werk- en denkniveau en heeft een opleiding aansluitend bij de opdracht zoals bestuurskunde, rechtsgeleerdheid of pedagogische wetenschappen
  • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring in ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid in een politiek- bestuurlijke context. Dit blijkt uit de cv
  • Kandidaat is beschikbaar voor 32-36 uur per week, gedurende de looptijd van de opdracht.
  • De motivatiebrief is geschreven door de kandidaat en geeft een toelichting waarom hij/zij geschikt is voor de functie en welke kwaliteiten de kandidaat met zich meebrengt die aansluiten bij de gestelde eisen. De motivatiebrief is niet in de derde persoon geschreven

Functie wensen

  • Kandidaat heeft ervaring in het helpen inrichten van een beleidsafdeling
  • Kandidaat heeft kennis van het beleidsterrein van de RvdK, zoals het stelsel van jeugdhulp en het justitiële jeugdstelsel.
  • Kandidaat heeft kennis van jeugdstrafrecht, kinderbescherming en/of familierecht
  • Kandidaat heeft kennis van de beleidsontwikkelingen in de regio Amsterdam

Overige Informatie

Locatie: Amsterdam
Startdatum: z.s.m
Einddatum: 31 dec 2024
Opdrachtduur: 6 maanden
Uren per week: 36
Optie verlenging: Nee

Recruiter voor deze rol: Eva Boerma
Lees volledige vacature

Wat gaat er gebeuren?

1
Succesvolle sollicitatie

Vul het formulier hieronder in en upload je CV.

2
Beoordeling

Wij beoordelen CV's en kiezen de beste kandidaten om aan te bieden.

3
Intake

Wij nemen contact met je op zodra onze opdrachtgever een intake met jou wil inplannen.

4
Aan de slag!

Gefeliciteerd! Wij nemen contact met je op zodra je geselecteerd bent voor de opdracht. 

Nog vragen?

Neem contact op met:

Geïnteresseerd? Stuur ons je sollicitatie!

Nog niet de juiste vacature gevonden?

Maak een Job alert aan en wij laten het direct weten
wanneer er een vacature beschikbaar komt!

Jobalert aanmaken