Medewerker Informatievoorziening (DIV)

✓ Persoonlijke begeleiding in het gehele sollicitatieproces

✓ Wij vinden jouw perfecte baan door te kijken naar jouw wensen en competenties

✓ Binnen 48 uur stellen we je voor bij de juiste werkgever

✓ 8,2 kandidaatwaardering & 8,6 klantwaardering

Medewerker Informatievoorziening (DIV)

Functieomschrijving

Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningerveld en de gasopslag Norg afhandelt. Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers. Het bestuur van IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMG-organisatie. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT. Het MT bestaat thans uit één directeur en vier afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend Directeur. Het managementteam bestaat verder uit de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en Herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communicatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat het IMG in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten over de schadeafhandeling.

Door het opstarten en uitvoeren van het rijksbrede programma Open op Orde zal het IMG haar informatiehuishouding verder professionaliseren. Langs de vier binnen de Rijksoverheid opgestelde actielijnen zijn verschillende deelprojecten geïdentificeerd en gestart. Veel werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in en rond het gebruikte DMS - RijksDoc. Als DIV-medewerker ben jij dé vakspecialist op het gebied van informatiehuishouding. Je zorgt ervoor dat het IMG haar documentatie en archief op orde zijn. Je stemt hierover werkwijzen en randvoorwaarden af met de projectleider, de coördinator DIV, interne en externe stakeholders.

Het departementale Actieplan Informatiehuishouding van de ministeries van EZK en LNV vindt zijn oorsprong in de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ en het daaropvolgende Generieke Actieplan Open op Orde waarin de contouren zijn opgenomen voor de rijksbrede activiteiten voor een grootscheepse verandering van de informatiehuishouding. Deze contouren zijn samen te vatten in vier actielijnen, te weten: professionals informatiebeheer, omvang en aard van informatie, informatiesystemen en bestuur & naleving. Het doel van dit plan is om de informatiehuishouding en informatievoorziening bij EZK en LNV zo in te gaan richten, en de werkwijze van ambtenaren daarop te laten aansluiten, dat we inzicht in en openheid over de informatie kunnen bieden aan de samenleving en de politiek. Uiteindelijk draagt dat bij aan een versterking van onze dienstverlening en het herstel van vertrouwen in de overheid. Met dit plan zetten we stappen in het toewerken naar een moderne, open Rijksoverheid, die aansluit bij de voor de nabije toekomst geschetste verhoudingen tussen overheid, politiek en samenleving.

Functie eisen

  • HBO Kennisniveau van Informatiemanagement
  • HBO kennisniveau van Archief- en informatiewetgeving; ordenings- en ontsluitingsmethodieken; zoektechnieken
  • Ervaring als DIV medewerker (3 jaar)
  • Ervaring in DMS inrichting (1 jaar)
  • Ervaring met Alfresco/RijksDoc (1 jaar)

Functie wensen

  • Kennis van relevante wetgeving (Archiefwet, Woo, AVG)
  • In staat om zelfstandig te werken en daarbij ook het grotere geheel van de organisatie kunnen overzien
  • Door jouw ervaring en analytische vaardigheden begrijp jij waar het over gaat zowel het bedrijfsproces als de IT
  • Kennis van archivering, ICT toepassingen en aanverwante zaken (email, berichtenapps, web).
  • Als ervaren analist begrijp je klantwensen en ben je in staat een goed gesprek te voeren met gebruikers van IMG

Overige Informatie

Locatie: Groningen
Startdatum: 16-02-2024
Opdrachtduur: 12 maanden
Uren per week: 36
Optie verlenging: Ja

Recruiter voor deze rol: Sky Smolders, skyler.smolders@itaq.nl, 06-82067296

Attentie
Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces.

Privacy
Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren.

Reageren
Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterSS@itaq.nl de volgende gegevens:
1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats);
2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel;
3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten);
4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties.

Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. 

Wie zijn wij?
ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in detachering van interimmanagers, adviseurs en ICT-professionals. Klanten noemen ons de Trusted Advisor, omdat we hen adviseren op basis van kennis van hun organisatie, werkwijze en processen.

We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.

Lees volledige vacature

Wat gaat er gebeuren?

1
Succesvolle sollicitatie

Vul het formulier hieronder in en upload je CV.

2
Beoordeling

Wij beoordelen CV's en kiezen de beste kandidaten om aan te bieden.

3
Intake

Wij nemen contact met je op zodra onze opdrachtgever een intake met jou wil inplannen.

4
Aan de slag!

Gefeliciteerd! Wij nemen contact met je op zodra je geselecteerd bent voor de opdracht. 

Nog vragen?

Neem contact op met:

Geïnteresseerd? Stuur ons je sollicitatie!

Nog niet de juiste vacature gevonden?

Maak een Job alert aan en wij laten het direct weten
wanneer er een vacature beschikbaar komt!

Jobalert aanmaken