Omgevingsmanager ruimtelijke transities voor projecten rond Energietransities

Omgevingsmanager ruimtelijke transities voor projecten rond Energietransities

Utrecht/Den Haag

Omgevingsmanager ruimtelijke transities voor projecten rond Energietransities

Functieomschrijving

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een grote uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken. De dienst ondersteunt ondernemers met subsidies, kennis, vinden van zakenpartners en voldoen aan wet- en regelgeving. De ambitie van de dienst is om de toonaangevende overheidsdienstverlener van Nederland te worden. Daartoe wordt - veelal projectmatig - hard gewerkt aan optimale geautomatiseerde ondersteuning van de dienstverlening.

Binnen de RVO afdeling GRO (Gebied- en Ruimtelijke Ontwikkelingen) zijn we binnen het programma Gebiedsgerichte aanpak energie op zoek naar ervaren senior procesmanagers die de steun en toeverlaat is voor de programmamanager. Het gaat hierbij primair om het gebiedsgerichte aanpak van infrastructuurprojecten, die vallen onder het programma VAWOZ (Verkenning Aanlanding Wind Op Zee). VAWOZ is de verkenning naar nieuwe aanlandingen van wind op zee in de periode 2031-2040. Programma zit nu in de fase van opstellen concept-NRD: zoeken naar alternatieven en opstellen onderzoeksmethode. Qua organisatie is er een team vanuit EZK wat het landelijke deel/ totaal aanstuurt en zijn er regionale EZK projectleiders voor de 3 regio’s: 1. Zeeland, 2. Noord-Holland/NZKG en 3. Zuid-Holland/Brabant en Limburg. Vanuit de RVO zijn er al 2 ervaren procesmanagers die het PAWOZ programma gaan adviseren over omgevingsmanagement maar dat blijkt onvoldoende om ook alle regio’s goed te kunnen bedienen: er is meer concreetheid en resultaatgerichtheid in het omgevingsmanagement nodig in de 3 eerder genoemde regio's. Je werkt dan dus samen met de reeds genoemde projectleiders van EZK. De omgevingsmanagers zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van het participatieproces, opstellen van het SOM/COM-plan, de ISA voor de regio’s en gaan mee met de gesprekken stakeholders en werksessies etc. De RVO expertise is er op gericht op hoe een gebiedsgerichte aanpak van een combinatie van projecten tot stand kan komen. Naast de technische (on)mogelijkheden bezien we vanuit de gebiedsgerichte aanpak wat vanuit de kenmerken van het gebied (denk aan natuur, waterveiligheid, verzilting en landbouw) een mogelijke vormgeving van het project is. Verder bezien we welke ontwikkelingen in de (bredere) omgeving (gebied, provincie en Nederland) de realisatie van project(en) kan beïnvloeden.

Als ervaren procesmanager help je onze opdrachtgevers bij het formuleren en realiseren van hun ruimtelijke ambities. Je identificeert betrokken partijen, je legt verbinding met hen en je bouwt stevige belangengemeenschappen. De kunst is om het eigenaarschap bij betrokken partijen te houden. De impact moet altijd zijn dat de gewenste transitie of de gewenste realisatie van (overheid) beleidsdoelstellingen (meer) gedragen en (meer) voorstelbaar is geworden, doordat de uitvoerbare acties (beter) in beeld zijn gekomen.

De belangrijkste doelen zijn het borgen van kwaliteit, draagvlak en afstemming. Het werk is erg divers. Je hebt te doen met interbestuurlijke processen en je verbreedt je inhoudelijke kennis. Je neemt het voortouw in het voorbereiden en uitvoeren van het proces van:

 • Systematisch selecteren en ordenen van complexe ruimtelijke informatie uit verschillende informatiebronnen en het leggen van de juiste verbanden;
 • Ordenen van complexe informatie zodanig dat deze toegankelijk wordt;
 • Analyseren van kansen en mogelijkheden voor ruimtelijke transities;
 • Zorgvuldig interacteren met/tussen allerlei betrokken publieke en private partijen om tot gezamenlijkheid en breed draagvlak te komen;
 • Formuleren van gezamenlijke gebiedsvisies en uitvoeringsprogramma’s;
 • Intern en extern communiceren over stappen en (tussentijdse) uitkomsten;
 • Beheersen en ondervangen van bestuurlijke en operationele risico’s.

Samen met de opdrachtgever en projectpartners plan en organiseer je het proces en ben je in staat om (proces)producten te benoemen en te (helpen) maken. Je ben creatief en doelgericht in het zorgen voor draagvlak om tot resultaat te komen. Je draagt zorg dat verschillende instrumenten zoals joint fact finding, dialoog, krachtenveld- en actorenanalyse, SWOT analyse, creatieve sessies, ontwerpateliers en mediation optimaal worden ingezet ter ondersteuning van het proces.

De nadruk ligt op het werken aan integrale gebiedsontwikkeling, waarbij in een regio beleidsopgaven en transities in onderlinge samenhang, en in de schaarse ruimte een plaats moeten krijgen.

Functie eisen

 • WO/HBO Kennis
 • Ervaring met gebiedsprocessen
 • Ervaring met bestuurders
 • Acteren tussen private en publieke partijen
 • Plannen en organiseren

Functie wensen

 • Kennis met Complexe gebiedsvraagstukken
 • Inschatten bestuurlijke risico’s
 • Internationale ervaring
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Overige Informatie

Locatie: Utrecht/Den Haag
Startdatum: 1 September 2023
Einddatum: 29 Februari 2024
Uren per week: 24-36
Recruiter voor deze rol: Kevin Lispet, 0682937381, kevin.lispet@itaq.nl
Lees volledige vacature

Wat gaat er gebeuren?

1
Succesvolle sollicitatie

Vul het formulier hieronder in en upload je CV.

2
Beoordeling

Wij beoordelen CV's en kiezen de beste kandidaten om aan te bieden.

3
Intake

Wij nemen contact met je op zodra onze opdrachtgever een intake met jou wil inplannen.

4
Aan de slag!

Gefeliciteerd! Wij nemen contact met je op zodra je geselecteerd bent voor de opdracht. 

Nog vragen?

Neem contact op met:

Geïnteresseerd? Stuur ons je sollicitatie!

Nog niet de juiste vacature gevonden?

Maak een Job alert aan en wij laten het direct weten
wanneer er een vacature beschikbaar komt!

Jobalert aanmaken