Waarnemend Afdelingsmanager

Waarnemend Afdelingsmanager

Functieomschrijving

De directie CIO en Informatiemanagement (CIO&I) helpt het ministerie van BZK bij het versterken van de I-functie in het primaire proces. CIO&I werkt voor BZK aan een betere samenhang in en verbetering van de informatievoorziening door advies, overzicht, kennis en kaders. We zijn strategisch partner in het IT-domein bij zowel ontwikkeling als exploitatie, jagen technologische innovaties aan en verhogen kennis bij medewerkers. We werken aan een open BZK, dat de toon zet voor een democratie waarin mensen vlot toegang vinden tot feitelijke informatie en middelen om die informatie te duiden. Aan een creatief BZK dat met data en innovatie onverwachte oplossingen vindt voor opgaven als woningnood, klimaatadaptatie en energietransitie. Aan een betrouwbaar BZK, dat de basis verzorgt voor persoonlijke, gebruiksvriendelijke en inclusieve dienstverlening. En aan een weerbaar en wendbaar BZK, dat bij crises en koerswijzigingen kan varen op een uitstekende informatievoorziening, robuuste systemen en goede controle over de ontwikkelingen.

Project

Ben jij een maatschappelijk gedreven manager? Heb je inzicht in de impact van data en technologie en kun je complexe inhoud toegankelijk maken? Wil je BZK helpen zich verder te professionaliseren op het brede gebied van ICT en informatievoorziening (IV)? Dan zoeken wij jou!

BZK staat voor belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals het verminderen van woningnood, de ruimtelijke ordening in Nederland en het mogelijk maken van digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven. Ook levert BZK Rijksbrede shared services op het gebied van vastgoed, facilitair management, HR en ICT. Als MT-lid bij de directie CIO & Informatiemanagement geef je richting aan de informatievoorziening die onze maatschappelijke opgaven mogelijk maakt. Jij bent met je team partner van de beleidsdirecties en de uitvoeringsorganisaties, om hen te helpen risico’s te verkleinen en kansen die digitalisering biedt te verzilveren. Als directie treden we hierin op als adviseur die helpt, adviseert en waar nodig confronteert. Het huidige MT bestaat uit een directeur, twee managers/ MT-leden en een directiesecretaris. Als manager bij deze directie stuur je medewerkers aan die onder jouw personeelsverantwoordelijkheidsgebied vallen, waarbij medewerkers over de volle breedte van de directie inzetbaar blijven. De directie heeft een manager nodig die de inhoud begrijpt, zowel mensen als inhoud kan verbinden en zorgt voor het creëren van een goede samenwerking. Het MT van de directie functioneert als een team, waarbij de kwaliteit van het werk en werkplezier centraal staan. Op dit moment bestaat de directie CIO&I uit 35 fte. De bedoeling is om de komende jaren uit te breiden naar zo’n 50 fte. De departementale chief information security officer, de functionaris gegevensbescherming, de beveiligingsautoriteit en de privacy officer vallen ook onder deze directie en werken in teamverband samen op het gebied van integrale beveiliging en privacy. Naast de directie CIO&I is een programma-organisatie opgebouwd voor het op orde krijgen van de informatiehuishouding van het departement (BZK transparant) dat ook onder aansturing van de directie CIO&I valt.

Opdrachtomschrijving

Als manager bij de directie CIO & Informatiemanagement ben je medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling, positionering en professionalisering van het team. Het speelveld is complex en divers. De vraagstukken zijn veeleisend en kennen een grote reikwijdte van strategisch naar praktisch. De onderwerpen zijn politiek actueel en urgent. Je bewaakt de samenhang binnen het complexe terrein van ICT en IV.

Het ene moment voer je een startgesprek met een opdrachtgever van een groot ICT programma om tot een oordeel te komen of spar je met je team over hoe een opgave versneld kan worden met data. Het andere moment spreek je één van de CIO’s binnen BZK waar we kunnen helpen of leid je een kennissessie. Je agendeert hieruit voortkomende onderwerpen en breekt de organisatie open om deze verder te brengen. Met de I-strategie van BZK, een forse toename in digitaliseringsprojecten en de toegenomen aandacht voor informatiemanagement en informatiehuishouding neemt de omvang van de directie alleen maar toe. Ook breiden we onze adviserende taak uit naar systemen die al in beheer zijn genomen zodat het totaal aan ICT investeringen in beeld is. Terwijl we verder werken aan het verstevigen van deze basis willen we de onderdelen van BZK helpen om door te groeien in hun professionalisering. Dat doen we door enerzijds kaders te stellen en anderzijds de onderdelen te adviseren hoe zij met deze kaders moeten omgaan.

Deze kaders zijn onderbracht in de deelstelsels architectuur, portfoliomanagement, lifecyclemanagement, informatiehuishouding en informatiebeveiliging en privacy. De strategische portfolioboard geeft de bestuursraad van BZK inzicht in het totale ICT[1]projectportfolio. In het verleden heeft de nadruk van de directie vooral gelegen op toezicht en oordeelsvorming vanuit de kaders. De opgave voor de directie is vanuit diezelfde kaders om meer te komen tot een advies omdat we zien dat BZK hiermee beter wordt geholpen. Op het vlak van strategische advisering is het onze ambitie om BZK te helpen een lange termijnvisie op het vlak van ICT en IV te ontwikkelen. Kortom: we willen onze impact verder verhogen. Deze verandering vraagt om een zorgvuldige begeleiding. Dit vraagt van de afdelingshoofden naast eerdergenoemde kennis op het ICT- en IV-domein ook om politieke en bestuurlijke sensitiviteit, inzicht in wat nodig is in onze verschillende werkgebieden, strategische koersvorming en implementatiekracht

Functie eisen

  • Kandidaat beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau
  • Kandidaat beschikt over kennis van en ruime ervaring met leidinggeven aan professionals
  • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van ICT (eventueel aangevuld met relevante kwalificaties)

Functie wensen

  • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van en ruime ervaring met leidinggeven aan professionals
  • Mate waarin de kandidaat werkervaring heeft met op het gebied van leidinggeven binnen de (semi)overheid.

Overige Informatie

Locatie: Den Haag
Startdatum: Zo Spoedig mogelijk
Einddatum: 31 December 2023
Uren per week: 32 – 36
Met een optie tot verlenging

Recruiter voor deze rol: Kevin Lispet, 0682937381, kevin.lispet@itaq.nl

Lees volledige vacature

Wat gaat er gebeuren?

1
Succesvolle sollicitatie

Vul het formulier hieronder in en upload je CV.

2
Beoordeling

Wij beoordelen CV's en kiezen de beste kandidaten om aan te bieden.

3
Intake

Wij nemen contact met je op zodra onze opdrachtgever een intake met jou wil inplannen.

4
Aan de slag!

Gefeliciteerd! Wij nemen contact met je op zodra je geselecteerd bent voor de opdracht. 

Nog vragen?

Neem contact op met:

Geïnteresseerd? Stuur ons je sollicitatie!

Nog niet de juiste vacature gevonden?

Maak een Job alert aan en wij laten het direct weten
wanneer er een vacature beschikbaar komt!

Jobalert aanmaken