ItaQ drijvende kracht achter I-Interimrijk

Geplaatst op: juli 2011

Vorig jaar is I-Interimrijk in het leven geroepen. Dit is een intern detacheringbureau van de Rijksoverheid opgebouwd rondom een pool van hoogopgeleide ICT’ers. De structuur is gebaseerd op het bedrijfsmodel van ItaQ en het opzetten is dan ook door ItaQ begeleidt. De oprichting van I-interim Rijk wordt alom gezien als een groot succes en begint binnen de Rijksoverheid inmiddels navolging te krijgen voor andere expertise gebieden. Waar het Rijk traditioneel tijdelijke vacatures extern uitzet, wordt er nu dus in toenemende mate eerst intern gezocht naar beschikbare en geschikte Rijksambtenaren.

Er zijn totaal circa 150.000 (exclusief de Defensie en Politie medewerkers) Rijksambtenaren werkzaam bij alle ministeries, waarvan naar schatting twee- à drieduizend ICT-manager, -projectleider, -adviseur of -architect is. Het gaat om het middensegment van het Rijk; Mensen met verstand van IT, academisch niveau en tien jaar ervaring. Dit was vanaf de start de doelgroep en binnen een halfjaar na lancering heeft meer dan een kwart van hen zich aangemeld bij I-Interim Rijk als potentiële kandidaat. Verder worden inmiddels alle departementen bediend. I-Interim Rijk opereert vraaggericht met een groot potentieel aanbod van IT-deskundigen, zodat de kans dat er iemand gevonden kan worden die aansluit op de behoefte zo groot mogelijk is.

Waarom I-Interim?

Voorheen werd er bij de Rijksoverheid eigenlijk alleen gezocht binnen het eigen departement en het eigen netwerk. Was er geen geschikte kandidaat beschikbaar, dan werd al gauw een inkooptraject gestart met een aanvraag die in de markt werd uitgezet. Dit gebeurt uitsluitend door middel van mantelcontracten met detacheringpartijen en resulteerde dus in externe inhuur. Doordat ieder departement met eigen mantelpartijen werkt, heeft het Rijk in totaal een groot aantal prefered suppliers. Op dit gebied is er nog weinig samenwerking tussen de verschillende departementen en dat maakt het moeilijk om te investeren in strategische kennisopbouw. Het kabinet Rutte heeft zich als doelstelling gesteld om zes miljard euro te besparen door de Rijksoverheid efficiënter te laten werken. Het reduceren van het aantal contracten met externe partijen is hier onderdeel van. Ministeries moeten meer samenwerken en I-Interim Rijk draagt daaraan bij.

ItaQ heeft in juni 2011 het opzetten en beheren van het I-Interimrijk initiatief volledig overgedragen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.


ItaQ Interim Professionals B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Kijk voor meer informatie op: www.itaq.nl/privacy.html