Opdrachtgevers

Hieronder vindt u een overzicht van onze klanten:
Bedrijven
Overheid
 
Semi overheid

Binnen de (semi)overheid heeft ItaQ op dit moment specifiek raamovereenkomsten met:

 • Belastingdienst, ICT inhuur, Percelen: Consultancy, Projectmanagement, Applicatie Beheer, Web applicatie, Desktop applicatie, Mainframe applicatie en Business Intelligence.
 • IMOA, Interim Management en Organisatie Advies, Perceel: Strategisch Management.
  o Min. Algemene Zaken
  o Min. Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (m.u.v. AIVD en Rijkdienst Caribisch Nederland)
  o Min. BZ
  o Min. Defensie
  o Min. EZK
  o Min. Financien
  o Min. IenW (m.u.v. RWS)
  o Min. OCW
  o Min. SZW
  o Min. JenV (m.u.v. Raad voor Rechtspraak en Openbaar Ministerie)
  o Min. VWS 
 • Min BZK, ICT inhuur (kerndepartement, Huurcommissie, Rijksdienst voor Identiteits Gegevens)
 • P-Direkt, ICT inhuur 
 • SSC-ICT, ICT inhuur 
 • Min. EZ, RVO, NVWA, Staatsbosbeheer, ACM, Agentschap Telecom, CPB, ICT inhuur 
 • CAK, ICT inhuur 
 • Tweede Kamer, ICT inhuur 
 • Raad voor de Rechtspraak, ICT inhuur 
 • ProRail, Inhuur ICT specialisten Logistieke domein en ICT specialisten tbv assets & bedrijfsvoeringsdomein 
 • Provincie Noord-Holland, inhuur GEO-specialisten
 • Universiteit Leiden, ICT inhuur
 • Universiteit Utrecht, ICT inhuur
 • Open Universiteit, ICT inhuur
 • RDW
 • CJIB
 • NOVA
 • ROCvAF
 • NZA
 • EUROPOL
 • DUO Groningen
 • Min OCW en DUO Den Haag
 • Min BuZa
 • COA, IND en DT&V

 

ItaQ Interim Professionals B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Kijk voor meer informatie op: www.itaq.nl/privacy.html