Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

11 januari 2023

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK.

Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Nog niet de juiste vacature gevonden?

Maak een Job alert aan en wij laten het direct weten
wanneer er een vacature beschikbaar komt!

Jobalert aanmaken