Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

De organisatie van de provincie bestaat uit de directie, de provinciale ambtenaren en het bestuur. De directie is de schakel tussen het bestuur (Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten) en de ambtenaren. De directie bestaat uit een algemeen directeur en 3 directeuren. Samen geven zij leiding aan de ambtenaren. De ambtenaren adviseren het college van Gedeputeerde Staten (GS), bereiden besluiten voor, vertalen de ambities uit het Coalitieakkoord naar concreet beleid en projecten en voeren het beleid van de provincie uit.

 

De kerntaken van de provincie zijn:
- duurzame ruimtelijk ontwikkeling & waterbeheer
- milieu, energie & klimaat
- vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
- regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer
- regionale economie
- culturele infrastructuur & monumentenzorg
- kwaliteit van het openbaar bestuur
Op al die beleidsterreinen maakt de provincie beleid, beheert en onderhoudt en verstrekt subsidies en ontheffingen.

Deel dit bedrijf
ItaQ Interim Professionals B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close